Biblioteka dla wszystkich

Bogata oferta zajęć dla dzieci i dorosłych

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, jako jedna z dwudziestu bibliotek w kraju, zaproszona została do pilotażowego projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” To innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny, integrujący i inkluzywny, umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W bibliotece odbywają się również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych.

 

W wejherowskiej bibliotece odbywają się zajęcia edukacyjne, takie jak nauka języka polskiego i ukraińskiego, kompetencje przyszłości STEAM, majsterkowanie, podstawy programowania, zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne, a także kluby wiedzy – elastyczna forma zdobywania umiejętności w dowolnym zakresie. Realizowana jest też formuła TeamUp, pozwalająca odbudować poczucie spokoju i bezpieczeństwa oraz nawiązywać relacje z innymi uczestnikami. Zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze.
Biblioteka otrzymała wsparcie merytoryczne i finansowe, a także sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne. Biblioteka stworzyła także przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela. Będzie to Cyfrowe Centrum Edukacji, dostępne 10 godzin tygodniowo.
„Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.
W ramach projektu dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, korzystają z nowoczesnej oferty programowej, nawiązując przyjaźnie, a nawet ucząc się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Do pilotażowej edycji programu zaproszone zostały placówki, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską.
Save the Children International to międzynarodowa organizacja humanitarna, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami. Więcej: https://www.savethechildren.net/about-us
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Więcej informacji na: https://frsi.org.pl/o-nas/

 

Szczegółowy plan zajęć:

Dla dzieci – do południa lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych
– w czwartki w godz. 16.00-18.00 – zajęcia popołudniowe: plastyczne, robotyka, ruchowe, team-up itp.
– Cyfrowe Centrum Edukacji – środy, czwartki 15.00-18.00, soboty 10.00-14.00
W Centrum uczniowie i uczennice z Ukrainy otrzymają wsparcie w nauce ukraińskiej i polskiej podstawy programowej. Możliwa jest tu także nauka języka polskiego jako języka obcego.
Dla dorosłych – piątki w godz. 9.00-10.30 – kurs języka polskiego jako obcego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.