Pielgrzymki i pokłony feretronów w drodze na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Starosta Wejherowski będzie zabiegał o wpisanie tradycji pn. Pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską wraz z pokłonem feretronów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jest to pierwszy krok do umieszczenia tej wspaniałej kilkusetletniej tradycji na listę światowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 

W środę 14 września w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się konferencja, na której zaprezentowano korzyści, płynące z zapisania na liście dziedzictwa tradycji, związanych z pielgrzymowaniem do Duchowej Stolicy Kaszub. Szczególnym elementem podczas drogi oraz podczas powitania i pożegnania pielgrzymów na Kalwarii Wejherowskiej są pokłony feretronów, unikatowe w skali kraju.

Dla kolejnych pokoleń

– Zależy nam na tym, by nasza tradycja pielgrzymek została zauważona i doceniona. Chcielibyśmy, by kolejne pokolenia rozumiały wartość duchową i kulturową pielgrzymek. Czeka nas długa droga, która rozpocznie się od zbierania dokumentów, zdjęć i wspomnień, a zakończy złożeniem stosownego wniosku do krajowego rejestru. Jesteśmy pewni, że jeśli zakończymy ten proces sukcesem, będzie to niezwykle cenna promocja dziedzictwa kulturowego powiatu wejherowskiego – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Promocja i wsparcie

Wejście na krajową listę będzie wyrazem uznania dla tej pięknej tradycji i osób kultywujących ją od pokoleń. Krajowy rejestr niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest rozpoznawalną marką, a wpis zapewnia promocję w kanałach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a także wzmacnia zainteresowanie mediów. Otwiera też drogę do ubiegania się o wsparcie z krajowych i regionalnych programów na finansowanie m.in. badań naukowych, działań integrujących środowisko depozytariuszy i współpracę międzynarodową.

Żywa tradycja

O korzyściach, a także o koniecznej procedurze i warunkach, które należy spełnić, mówił Andrzej Szoszkiewicz, ekspert z zakresu dziedzictwa kulturowego i turystyki.
– Tradycja wpisana na listę musi być żywa, cały czas kultywowana. Wiążą się z nią również elementy materialne, czyli przedmioty i narzędzia. W przypadku pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską będą to oczywiście feretrony – podkreślił Andrzej Szoszkiewicz.

Dlaczego feretrony się kłaniają?

W konferencji udział wzięli również: ojciec Kamil z wejherowskiego Klasztoru OO. Franciszkanów i ks. Andrzej Leszczyński z Kurii Metropolitalnej w Gdańsku.
– Mile widziane są wszelkie badania tego typu obrzędów, poszukiwanie odpowiedzi na pytania dlaczego feretrony się kłaniają, jak rozumiano tę tradycję dawniej, jak się ją dzisiaj rozumie – powiedział o. Kamil, przedstawiciel kustosza Sanktuarium i Kalwarii. – Wpisanie na listę dziedzictwa na pewno umożliwi badania na ten temat, co z kolei pozwoli nam lepiej zrozumieć siebie, to czym żyjemy i co jest dla naszego serca ważne

Najstarsza pielgrzymka

– Charakterystyczne jest, że z serca diecezji, czyli z Archikatedry w Oliwie co roku wychodzi do Wejherowa najstarsza pielgrzymka, w tym roku już 354., a tej pielgrzymce towarzyszą tradycyjne feretrony. Najcięższy z nich wazy około 108 kilogramów – przypomniał ks. A. Leszczyński. Przedstawiciel Diecezji Gdańskiej podkreślił rolę muzyki, która zawsze towarzyszy pokłonom feretronów.

Wstępna ocena jest pozytywna

Wstępna ocena ekspertów wskazuje, że nasza piękna tradycja kwalifikuje się do wpisu na wspomnianą listę, dlatego Starosta Wejherowski wkrótce rozpocznie wymaganą procedurę. Powinna ona zająć około roku.

 

 

Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego są trzy wpisy z województwa pomorskiego: hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej, carillonowa muzyka w Gdańsku i tradycyjne szkutnictwo z Pucka.
Wpis, dotyczący pielgrzymek i pokłonów feretronów byłby pierwszym z powiatu wejherowskiego.

 

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego powstała w 2014 roku i jest następstwem ogłoszonej w 2003 r. Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Nakłada na państwa-sygnatariuszy obowiązek ochrony i inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, takie jak tradycje, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, umiejętności związane z rzemiosłem.
Pierwszego wpisu dokonano w 2014 r. i dotyczył on rusznikarstwa artystycznego i historycznego według tradycji szkoły cieszyńskiej. Lista, prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, obejmuje obecnie 49 wpisów, które budują poczucie tożsamości, wspierają kulturę ludową i jej twórców.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.