Rok pełen inwestycji

Rozbudowa szkół, wodociągi, nowe drogi i chodniki – dzięki wykorzystaniu gminnych środków, w Łęczycach w mijającym roku udało się wykonać szereg inwestycji i remontów. Modernizacją lub rozbudową objęto m.in. budynek Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim, budynek Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie, a także kotłownię przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie.

Kompleks nowoczesnych boisk w Strzebielinie Osiedlu okazał się bardzo potrzebną inwestycją, o czym świadczy duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. Wreszcie mogą wygodnie i bezpiecznie uprawiać sport.
Kompleks nowoczesnych boisk w Strzebielinie Osiedlu okazał się bardzo potrzebną inwestycją, o czym świadczy duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. Wreszcie mogą wygodnie i bezpiecznie uprawiać sport.

Zmodernizowaną kotłownię  w szkole w Rozłazinie przygotowano już do ogrzewania sali gimnastycznej, która powstanie przy tej szkole. Trwa opracowywanie projektu inwestycji.
Szkoła jak nowa
Prace budowlano-remontowe odbywały się też w innych szkołach, m.in. w budynku szkoły podstawowej w Brzeźnie Lęborskim, gdzie ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach, wykonano nowe poszycie dachu i attykę, wyburzono ściany działowe oraz wymurowano nowe. Szkoła w Brzeźnie otrzymała nowe instalacje, od elektrycznych, po wodociągowe, sanitarne i CO, a także elementy wykończenia wnętrz, dojścia z kostki betonowej i drogi pożarowe. Aby dostosować budynek do aktualnych przepisów, w zachodniej elewacji wykonano wejście główne i doprowadzono do niego chodnik. Powstały nowe  miejsca parkingowe, także dla osób niepełnosprawnych. Poza tym zakupiono pomoce dydaktyczne, meble oraz ogrodzono i urządzono teren.
Wykonawcą robót była firma KREMER GRAF, a całkowity koszt inwestycji to 650 tys. zł.

W nowej części ZKiW w Strzebielinie Osiedlu powstało kilka sal dydaktycznych, szatnie i sanitariaty, a także obszerny korytarz.
W nowej części ZKiW w Strzebielinie Osiedlu powstało kilka sal dydaktycznych, szatnie i sanitariaty, a także obszerny korytarz.

Kotłownia i boiska
W ZKiW w Strzebielinie Osiedlu przebudowano system grzewczy wraz z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem jako źródła ciepła pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym poziomym i pionowym. Przebudowano wewnętrzne instalacje grzewcze, a także zmodernizowano kotłownię. M.in. zamontowano dwie pompy ciepła i kocioł olejowy, w tym zbiornik paliwa i komin zewnętrzny. Koszt robót wyniósł ok. 1,8 mln zł, z czego ok. 1,4 mln zł pochodziło z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, udzielonej na preferencyjnych warunkach.
Przy tym samym zespole w Strzebielinie powstał też kompleks boisk, które są częscią inwestycji pn. „Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej Szlakiem Pstrąga Tęczowego na terenie gminy Łęczyce” z 50 proc. dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Na terenie starych boisk, asfaltowych i klepiskowych, powstały boiska z nowoczesną nawierzchnią, w tym boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, boisko do badmintona, plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze, boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, bieżnia wraz ze skocznią w dal. Na te inwestycje przeznaczono 715 tys. zł.

Budynek poszkolny w Rozłazinie w wyniku adaptacji zyskał nowy dach. Część wyremontowanego parteru przekształcono w stanicę–świetlicę z izbą tradycji.
Budynek poszkolny w Rozłazinie w wyniku adaptacji zyskał nowy dach. Część wyremontowanego parteru przekształcono w stanicę–świetlicę z izbą tradycji.

Nowe klasy i sanitariaty
W sierpniu tego roku dobiegła końca rozbudowa I etapu budynku ZKiW w Strzebielinie i dzieci rozpoczęły naukę w nowej części szkoły. W dobudowanej części powstało wejście główne, szatnia, dwa sanitariaty, pięć sal dydaktycznych, przestronny korytarz. Nową część połączono z dotychczasowym budynkiem.
Kupiono też wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Budynek  dostosowano  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drogi i trasa turystyczna
Gmina zainwestowała także w drogi gminne. Wybudowano odcinek ul. Sienkiewicza w Strzebielinie. W ramach II etapu przebudowy tej ulicy wyłoniono już wykonawcę dokumentacji projektowej, która będzie zrealizowana do 30 kwietnia 2014 r. Przebudowano ul. Długą w Bożympolu Wielkim, a w ramach bieżących napraw utwardzono odcinki ulic: Przemysłowej w Bożympolu Małym, Rzemieślniczej w Bożympolu Wielkim, Kwiatowej w Rozłazinie, Pocztowej, Polnej i Wiejskiej w Łęczycach, Podgórnej w Łęczycach, a także drogę do świetlicy w Kisewie.
Atrakcją dla mieszkańców gminy oraz turystów spoza jej terenu jest uruchomiona w tym roku trasa turystyczna (ścieżka rowerowa) „Szlakiem Pstrąga Tęczowego”.
Przy okazji tej inwestycji wykonano m.in. odcinki chodników wraz z pasami dla rowerzystów na ul. Starowiejskiej w Strzebielinie, ul. Chmielenieckiej w Bożympolu Wielkim oraz w miejscowości Nawcz.
Na trasie ścieżki rowerowej powstały dwa obiekty: Izba Tradycji Rybactwa, która pełnić będzie m.in. funkcję punktu informacji turystycznej w Rozłazinie oraz wielofunkcyjne boisko w Strzebielinie Osiedlu, wraz zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-sportowe.

Wodociągi w kilku wsiach
Gmina Łęczyce w październiku oddała do użytku odcinek sieci wodociągowej w Pużycach, a obecnie powstaje odcinek sieci w ciągu ul. Spokojnej w Rozłazinie. Ponadto wykonano kilka przyłączy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z wnioskami mieszkańców. Powstał projekt nowego ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Węgornia. Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy.
W mijającym roku wykonano również dokumentację projektową dla fragmentów wodociągów w Kaczkowie, Rozłazinie, Łęczycach, Bożympolu. Obecnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowy wodociągu w Kisewie i Strzelęcinie.
Inwestycje gminne w infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej wynikają z „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Łęczyce na lata 2012-2015”. Na przełomie 2013 i 2014 r. planowana jest aktualizacja planu uwzględniająca wnioski mieszkańców.

AK.

Szansa na dofinasowanie kolejnych inwestycji

Gmina Łęczyce będzie się starała o dofinasowanie kolejnych inwestycji.  Dlatego zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego projekty w ramach działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007- 2013 r.
Projekty te dotyczą budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Strzebielinie na ul. Miłosza i ulicach przyległych, budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Łęczycach( ul. Jana Pawła II), budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kaczkowie, budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w  Rozłazinie, budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w Strzelęcinie, budowy odcinka sieci wodociągowej w Kisewie, budowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Nawcz – Borówko.
Realizacja tych zadań po  złożeniu i zakwalifikowaniu wniosków, ma szansę na wsparcie dotacją w wysokości do 1 mln 215 tys. zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.