Budynek po dawnym sądzie na cele oświatowe

Apel wejherowskich radnych do starosty

Na sesji w dniu 27 września br. Rada Miasta jednogłośnie zwróciła się z apelem do starosty powiatu wejherowskiego Gabrieli Lisius o przekazanie miastu nieruchomości przy ul. Sobieskiego 302 w Wejherowie (były budynek Sądu Rejonowego) na rozwój Szkoły Podstawowej nr 9. Miasto Wejherowo poniosło ogromne koszty finansowe i organizacyjne związane z pozyskaniem i przygotowaniem terenu w rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie, który znajdował się poprzednio właśnie w budynku przy ul. Sobieskiego 302. Przekazanie miastu tego budynku będzie stanowiło również pewnego rodzaju rekompensatę dla mieszkańców Wejherowa.

 

Pozyskana nieruchomość przy ul. Sobieskiego 302 będzie uzupełnieniem znajdującej się obok Szkoły Podstawowej nr 9. Rozwiąże to w dalszej przyszłości problemy związane ze wzrostem zapotrzebowania na miejsca w tej szkole, co jest wynikiem m.in. reformy polskiej oświaty w roku 2017, spodziewanego napływu dzieci z Ukrainy i planowanej zmiany planów zagospodarowania przestrzennego „Górki Bolszewskiej”.

Możliwy kompromis

To rozwiązanie docelowe na wiele lat naprzód i obecnie budynek mógłby być na zasadzie użyczenia przez miasto, wykorzystywany przez powiat na jego potrzeby edukacyjne, które będzie miał jeszcze przez kilka lat. Można osiągnąć kompromis w tej sprawie.
– Jako miejscy radni musimy wyartykułować istotne okoliczności w tej sprawie i potrzeby mieszkańców Wejherowa. Starostwo podejmie decyzję i albo będzie się chciało dogadać, albo nie – podkreślił podczas dyskusji wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski
W 2015 r. Miasto Wejherowo oddało na rzecz Skarbu Państwa teren przy ul. Wniebowstąpienia i ul. Reformatów o łącznej powierzchni 3 529 m kw. za symboliczną dopłatę w kwocie 12,3 tys. zł do pakietu zamienianych wówczas ze Skarbem Państwa nieruchomości.
Teren ten został przekazany przez miasto na ważny cel publiczny, chociaż mógł zostać sprzedany na bardzo opłacalne cele komercyjne, np. deweloperowi pod budownictwo. Jednak prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Rada Miasta rozumiejąc potrzeby mieszkańców związane z dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienie właściwych warunków lokalowych Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, zdecydowali, że miasto przekaże nieruchomość u zbiegu ulic Wniebowstąpienia i Reformatów pod budowę nowego budynku tej instytucji.

Zasada partnerstwa i wzajemności

Miasto podeszło wówczas do inicjatywy sądu z uznaniem, wyrozumiałością i na zasadzie partnerstwa dla dobra mieszkańców. Miasto w związku możliwościami, które się w tym roku pojawiły, ma obecnie prawo oczekiwać wzajemności biorąc pod uwagę potrzeby wejherowskiej oświaty. W 2015 roku teren przy ul. Wniebowstąpienia i ul. Reformatów nie mógł zostać zamieniony na budynek przy ul. Sobieskiego 302, gdyż budynek mógł być wykorzystany na cele Służby Więziennej, co ostatecznie nie nastąpiło.

Sąd zrezygnował z tego budynku

Dopiero w dniu 26.05.2022 r. Sąd Rejonowy w Wejherowie zwrócił się do starosty Gabrieli Lisius o podjęcie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nad tą nieruchomością, gdyż stała się ona zbędna dla wymiaru sprawiedliwości. Możliwość przekazania miastu budynku przy ul. Sobieskiego 302 pojawiła się zatem w tym roku i decyzja należy do Powiatu Wejherowskiego, działającego w imieniu Skarbu Państwa.

Rekompensata dla mieszkańców

Wejherowscy radni podkreślali w dyskusji, że przy występującym w ostatnich latach wzroście wartości gruntów, będzie to stanowiło również pewnego rodzaju rekompensatę dla mieszkańców Wejherowa i będzie służyło zabezpieczeniu potrzeb wejherowskiej oświaty na szczeblu szkół podstawowych.
Oszczędne i oczywiste jest wykorzystanie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie istniejącego tuż obok budynku dawnego było sądu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.