W „Samochodówce” uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2022/2023

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 1 września odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Serdeczne życzenia dobrego, spokojnego roku nauki nauczycielom, rodzicom i uczniom przekazała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

 

Na uroczystości w hali sportowej „Samochodówki” gościli m.in. Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wicestarosta Jacek Thiel oraz dyrektorzy innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski. Były również poczty sztandarowe PZS nr 4 oraz innych szkół powiatowych.
– W dynamicznie rozwijającym się Powiecie Wejherowskim, szkoły prowadzone przez Powiat Wejherowski cieszą się od lat rosnącym uznaniem i atrakcyjnością. Gwarantują możliwość wszechstronnego rozwoju, zarówno uczniom, jak i nauczycielom – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Do nowego roku szkolnego 2022/2023 przygotowaliśmy się z należytą starannością. Wielu nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje i uzyskało wyższe stopnie awansu zawodowego. W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy szereg remontów. Otrzymaliśmy również potwierdzenie pełnego wykonania realizowanego od 2017 roku projektu zintegrowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim, dofinansowanego ze środków unijnych o łącznej wartości około 35 milionów złotych. W wyniku tego programu powstało 35 pracowni zawodowych.
Starosta Gabriela Lisius przypomniała również o inwestycjach prowadzonych przez Powiat Wejherowski, takich jak dobiegająca końca rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie oraz rozbudowa Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego.
– Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2022/2023, życzę wszystkim zaangażowanym w sprawy oświaty i wychowania niewyczerpanych zasobów inspiracji, gorliwości i zapału – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, składając życzenia dobrego i spokojnego roku szkolnego dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, uczniom i pracownikom szkolnej administracji.
Podczas inauguracji pożegnano dyrektor szkoły Annę Wilk, dziękując jej za 15 lat pracy na tym stanowisku. Powitano jednocześnie nowego dyrektora „Samochodówki”, wieloletniego nauczyciela tej placówki – Cezarego Lewandowskiego, który odebrał akt mianowania na stanowisko z rąk Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius (na zdjęciu obok).

 

W tym roku do szkół prowadzonych prze Powiat Wejherowski przyjęto do klas pierwszych łącznie 2781 uczniów. Będą się oni uczyć w 87 oddziałach.
Tym samym w bieżącym roku szkolnym powiatowe placówki oświatowo-wychowawcze osiągnęły rekordową w historii powiatu łączną liczbę 9 075 wychowanków, uczniów i słuchaczy oraz 780 zatrudnionych nauczycieli.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.