Odeszła Genowefa Małyszko

W połowie sierpnia dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła Genowefa Małyszko – osoba znana, ceniona i bardzo lubiana w Wejherowie, w Redzie, gdzie mieszkała i w całym powiecie wejherowskim. Pani Genowefa była ceniona za jej wielkie serce i pasję społecznika. Działała w samorządzie oraz w organizacjach pozarządowych, pomagających głównie osobom niepełnosprawnym. Przez ostatnie 10 lat pracy zawodowej kierowała Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

 

Genowefa Małyszko urodziła się w Sopocie, a w czasie nauki i studiów mieszkała w Gdyni. Niemal czterdzieści lat temu zamieszkała w Redzie.
W sierpniu 1980 roku G. Małyszko zaangażowała się w działalność polityczną. Pracowała wówczas jako inżynier w przedsiębiorstwie branży spożywczej w Gdańsku. Wkrótce została wybrana przewodniczącą sekcji krajowej NSZZ „Solidarność” w branży spożywczej.
Kilka lat później pani Genowefa zrobiła specjalizację pedagoga, dzięki czemu szkoliła wielu uczniów.
Po roku 1989 G. Małyszko podjęła działalność społeczną. W 1991 roku była współzałożycielką pierwszej organizacji pozarządowej w Wejherowie: Towarzystwa Przemysłowego i Handlowego w roku 1991. Znalazła się również w grupie osób, które zainicjowały utworzenie Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej. Poszerzając wiedzę i umiejętności, uzyskała specjalizację organizatora pomocy społecznej i specjalizację z psychologii społecznej.
Kiedy po reformie administracyjnej w 1999 roku utworzono powiaty, Genowefa Małyszko organizowała Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, a następnie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W latach 1999-2009 była dyrektorem PCPR w Wejherowie.
W latach 2002-2006 zasiadała w Radzie Miasta Redy pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej. W latach 2010-2014 była radną Rady Powiatu Wejherowskiego, pracując w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów. G. Małyszko była również przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Przez cały okres aktywności zawodowej pani Genowefa działała społecznie w organizacjach pożytku publicznego głównie pomagając osobom niepełnosprawnym, starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Były to: Powiatowe Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Wsparcie” z siedzibą w Redzie, którego była prezesem oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Barka”, gdzie pełniła funkcję sekretarza.

 

Z wielkim żalem żegnamy Genowefę Małyszko – osobę życzliwą, troskliwą i sympatyczną, niezwykle aktywną, pełną pomysłów i energii. Będziemy Cię wspominać ciepło, spoczywaj w pokoju.
Anna i Dariusz Kuczmarscy

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.