Są skierowania do schroniska

W Wejherowie bezdomni i potrzebujący nie zostaną pozostawieni bez pomocy. Mogą zimą korzystać ze schronisk w Trójmieście.

– Osoby bezdomne szczególnie zimą mogą skorzystać ze schroniska, z którymi miasto ma podpisane porozumienie – informuje Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W siedzibie Straży Miejskiej można otrzymać bilety SKM, skierowanie oraz oświadczenie o chęci skorzystania z pobytu w schronisku lub braku zgody na umieszczenie w schronisku.
Pomoc osobom pozostającym bez dachu nad głową pracownicy socjalni prowadzą przez cały rok, nie tylko zimą. W Wejherowie realizowany jest Miejski Program Pracy z Osobami Bezdomnymi. W tym roku zarejestrowanych jest 61 osób bezdomnych – 53 mężczyzn i 8 kobiet.
Niestety, liczba bezdomnych w Wejherowie wzrasta. W 2005 r. 15 bezdomnych skorzystało ze schronisk i noclegowni, natomiast w 2011 r. było to już 39 osób.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.