Nagrody dla miasta

Samorząd równych szans
Po raz trzeci wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Samorząd Równych Szans 2013” na najlepsze działania dla osób niepełnosprawnych trafiło do samorządu miasta Wejherowa.  Kapituła konkursu pod przewodnictwem ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych wyłoniła 16 spośród 88 gmin, które zgłosiły swój udział w konkursie. Wejherowo znalazło się w gronie laureatów.
Wejherowo przyjęło Program Aktywności Lokalnej „Wspólna Sprawa” na lata 2012-2013. Program ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym osób niepełnosprawnych. Jednym z elementów było prowadzenie „Wakacyjnej Wioski Tematycznej”. Miasto wspiera finansowo, poprzez udzielanie dotacji, inicjatywy organizacji pozarządowych służących wyrównywaniu szans osobom niepełnosprawnym. Wspierany jest również sport osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych przystosowany został nowo wybudowany budynek Wejherowskiego Centrum Kultury, w którym znajdują się windy, wjazd do budynku. Jest także system tłumaczeń symultanicznych dla osób z aparatami słuchowymi, audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących.

Certyfikat lidera edukacji
Bogdan Tokłowicz w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odebrał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym oraz pozyskiwanie i wydatkowanie funduszy unijnych na szkolnictwo, a także działania wykraczające poza ustawowe minimum, i poza standardy wynikający z przepisów prawa. Komisja badała jakość oferty edukacyjnej gminy, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty i skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne.
– Mamy świetną bazę edukacyjno-dydaktyczna oraz dobrą bazą sportową, dla  rozwijania sportu i różnej aktywności. Co roku przybywa obiektów sportowych przy szkołach – ocenił zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.  – Wejherowo ma również dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, co przekłada się na sukcesy uczniów.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.