Nowe oblicze i funkcjonalność

Teren między ul. Dworcową i Kopernika

Kolejny fragment Wejherowa – teren między ulicami Dworcową i Kopernika (o modernizacji samej ulicy pisaliśmy w poprzednim „Pulsie”) został zmodernizowany i uporządkowany. Powstały ulice dojazdowe, nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Muzycznej, jak również dużo zieleni z ławkami, trawnikami i krzewami. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na którą władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne. Realizacja inwestycji przebiegała z trudnościami.

 

– Ten teren, położony w centrum miasta, do tej pory był zaniedbany, niezagospodarowany i niedostępny dla większości mieszkańców, poza tym często chowały się tam osoby spożywające alkohol. Obecnie zaszła ogromna, zasadnicza zmiana i ten wewnętrzny kwartał będzie służył wszystkim mieszkańcom – nie kryje satysfakcji miejski radny Rafał Szlas, który zabiegał o realizację tej inwestycji. – Wejherowianie zyskali dwie drogi publiczne o uspokojonym ruchu, chodniki, parking wraz z oświetleniem i monitoringiem, indywidualne zjazdy do budynków. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i podziemny zbiornik retencyjny. Zlikwidowano część szpecących ogrodzeń, szopek i furtek, a posadzono nowe drzewa i krzewy, odpowiadające nowej kompozycji przestrzeni publicznej, jak również posadzono zieleń niską. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Teren zyskał nowe oblicze i funkcjonalność, a także charakter odpowiedni do sąsiedztwa historycznej ulicy Kopernika.
– Poprzez wybudowanie nowego układu komunikacyjnego łączącego obie ulice w centrum miasta, chcieliśmy uporządkować i zagospodarować ten teren, którego byliśmy właścicielem, a jednocześnie zapewnić mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo ruchu – dodaje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Zależało nam także, aby podobnie jak przy przebudowie sąsiadującej z tym terenem ulicy Kopernika, stworzyć odpowiedni charakter tej przestrzeni położonej, tak blisko historycznego centrum miasta. Przebudowa tego kwartału miasta opóźniła się z winy wykonawcy, który miał problemy związane z organizacją własnej firmy i wykonaniem zadania. Duży wpływ na to miała także bardzo trudna sytuacja gospodarcza w kraju związana z drastycznymi wzrostami cen materiałów budowlanych, energii, paliwa. Inwestycja była realizowana w pandemii, potem wybuchła wojna w Ukrainie. Ostatecznie jednak udało się zakończy roboty budowlane, chociaż niektóre kwestie nadal wymagają poprawek.
Wykonawcą inwestycji była firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” z Niepoczołowic. Koszt prac wyniósł prawie 2 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” na poziomie 70 procent. Swój udział w tej inwestycji miała spółka PEWiK, która współfinansowała zadanie w kwocie ponad 51 tys. zł.

 

Ponadto w ramach rewitalizacji podwórek miasto odnowiło posesje przy budynkach na ul. Kopernika 1 i ul. Kopernika 22, których jest właścicielem.
Równolegle do rewitalizacji trwała termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 22, zaś na jego jednej ze ścian powstanie jeszcze w tym roku mural. Na tej ulicy znajdują się jeszcze inne nieruchomości, którymi administruje miasto, ale nie mają one unormowanej sytuacji prawnej w związku, z czym nie mogą podlegać obecnie pracom modernizacyjnym. Prywatni właściciel podwórek przy ul. Kopernika nie wzięli udziału w konkursie na dofinasowanie modernizacji w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.