Piękniejsza i ocieplona

Zabytkowa kamienica wyremontowana

Przy dużym wsparciu środków unijnych i miejskich wyremontowano zabytkową kamienicę przy ul. Hallera 19 w Wejherowie. W budynku wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, remont dachu, docieplenie i remont elewacji, remont klatki schodowej oraz zagospodarowanie podwórka, a wszystko to w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

 

– To jeden z budynków przy ul. Hallera, wyjątkowej ze względu na zabytkową architekturę, który potrzebował dużej ingerencji w infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie podwórka – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Ponieważ wspólnota nie mogła przeznaczyć na remont środków w odpowiedniej wysokości, wzięła udział w konkursie na partnerów do udziału w realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Okazało się jednak, że po wykonaniu projektu i złożeniu ofert, także te środki nie wystarczyłyby na remont. Dlatego zdecydowaliśmy się pokryć niedobór z budżetu miasta. Zrealizowana inwestycja jest przykładem wspaniałego połączenia różnych środków finansowych, które pozwoliły zachować wartość historyczną obiektu.
Powstała zupełnie nowa kamienica, w której będzie się mieszkało komfortowo. Wykonawcą remontu była firma SEBALX Jerzy Pranga z Luzina. Administratorem kamienicy przy ul. Hallera 19 jest Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– Zakres prac był bardzo szeroki, całkowity koszt zadania wyniósł prawie 740 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” wyniósł 151 tys. zł, wkład własny wspólnoty mieszkaniowej to ok. 362 tys. zł oraz dotacja z Urzędu Miejskiego w Wejherowie w wysokości 226 tys. zł – informuje Maciej Bacia, prezes WTBS.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” oraz ze środków Miasta Wejherowa.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.