Prokuratura prowadzi śledztwo

Problemy radnego Marcina Drewy

Jedyną osobą, która odpowiada opisowi z pisma prokuratury (kopia na zdjęciu) jest Marcin Drewa, któremu w tej sprawie zadaliśmy pytania. Śledztwo dotyczy m.in. popełnienia czynu z art. 231 § 1 i § 2 kodeksu karnego, zagrożonych karą nawet do 10 lat więzienia.

Marcin Drewa. Zdjęcie – źródło facebook Marcin Drewa.
Marcin Drewa. Zdjęcie – źródło facebook Marcin Drewa.

Prokuratora Okręgowa w Gdańsku 14 lipca br. wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego pełniącego funkcję Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku, radnego miasta Wejherowa oraz doradcy społecznego Prezydenta RP.

Co ciekawe, Marcina Drewy, który jest aktywnym członkiem Prawo i Sprawiedliwość, radnym z tej partii i szefem jej struktur w Wejherowie, nie było na spotkaniu w premierem Mateuszem Morawieckim w naszym mieście w sobotę, 23 lipca, mimo, że stał na ulicy przy furtce przed szkołą. Nie został zaproszony do środka, czy nie został wpuszczony?  Całość zdarzeń układa się z spójny obraz.

Redakcja „Pulsu” w piątek 22 lipca zadała Marcinowi Drewie pytania dotyczące śledztwa w sprawie przekroczenia uprawień, na które Czytelnicy, a także Wyborcy, nie otrzymali od radnego odpowiedzi m.in.: „Na czym miało polegać przekroczenie uprawnień? Czy chodzi o to, że w godzinach pracy Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku oraz korzystając z samochodu służbowego i delegacji na wyjazdy w celach służbowych, w rzeczywistości uczestniczył Pan w różnych wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach,  audycjach, uroczystościach w charakterze Doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, co nie jest związane z obowiązkami służbowymi Dyrektora KRUS? Czy dotyczy to również Pana uczestnictwa w sesjach Rady Miasta Wejherowa i innych wydarzeniach jako radny? Czy w celu uczestnictwa w powyższym brał Pan urlop lub zwalniał się z pracy w inny sposób i korzystał z samochodu prywatnego?”

Wg informacji Radia ZET do prokuratury wpłynęło ponad 80 przykładów wykonywania przez Marcina Drewę czynności niezwiązanych z KRUS w czasie pracy. Czy zatem brał on – niemałe przecież – pieniądze jako Dyrektor KRUS, ale w tym czasie nie wykonywał swojej pracy, tylko zajmował się czymś innym? Poza tym Marcin Drewa, jako radny, dostaje przecież dietę m.in. jako zwrot utraconego wynagrodzenia w czasie kiedy wykonuje obowiązki radnego. Do tematu wrócimy.

 

Kodeks karny

Art.  231.  [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]
1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.