Absolutorium dla prezydenta Wejherowa

Poparcie zdecydowanej większości radnych

28 czerwca br. odbyła się jedna z ważniejszych sesji w roku, podczas której radni udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi wotum zaufania i absolutorium. Prezydent uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2021 zdecydowaną większością głosów: 13 radnych głosowało za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa: Pomimo trudności, daliśmy radę!

 

– Dziękuję radnym za to zaufanie i zrozumienie, gdyż bez tego – w tych bardzo trudnych czasach – nie byłoby możliwe, aby coś w mieście zrobić. Myślę, że mieszkańcy dali wyraz poparcia dla moich działań wielokrotnie w wyborach. Działam w samorządzie od wielu lat i moja wizja rozwoju miasta, dokonania i potknięcia są znane. Bardzo dziękuję za to poparcie i liczne wyrazy wsparcia, za każde dobre słowo, ale też za uwagi. Jestem przekonany, że wspólnie zmieniamy Wejherowo! Pomimo ogólnokrajowych trudności, pomimo gróźb, które otrzymuję, pomimo ataków na moją osobę, pomimo różnych hejterów, którzy mnie napastują, idziemy do przodu, a Wejherowo pięknieje.
Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym przyszło nam się zmierzyć z negatywnymi skutkami gospodarczymi, ekonomicznymi i społecznymi pandemii koronawirusa. Dochodzą do tego dynamiczne i głębokie reformy wdrażane przez rząd, które zmniejszają dochody samorządów. Ponadto wciąż rosnącą ceny. Doświadczyliśmy wzrostu wydatków miasta przy jednoczesnym spadku dochodów spowodowanych zmianami w podatku PIT. Pokrycie kosztów i zapewnienie płynności realizacji zadań na rzecz miasta i jego mieszkańców stało się niebywale trudne. Dla przykładu tylko do oświaty musieliśmy w zeszłym roku ponownie dołożyć ze środków własnych ponad 35 mln zł, stanowiących prawie połowę kosztów jej utrzymania, mimo że te środki powinniśmy otrzymać z budżetu państwa.
Dlatego kontynuujemy wysiłki w celu pozyskiwania na inwestycje środków zewnętrznych poza budżetem miasta. Nasze działania były skuteczne. W ich efekcie w 2021 roku do budżetu wpłynęło ponad 12,7 mln zł dotacji, stanowiących 28% wartości wszystkich inwestycji. Dzięki tym wysiłkom w 2021 roku na inwestycje miejskie wydaliśmy 45,7 mln zł, o 13% więcej niż w 2020. To najwyższe wydatki na inwestycje w tej kadencji. Konsekwentnie realizowaliśmy zdania, które służą wszystkim mieszkańcom. Największe środki zostały przeznaczone na będące niezmiennie naszym priorytetem drogi oraz na budowę zespołu basenów Wodne Ogrody. Należy też podkreślić realizację projektów z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

INWESTYCJE DROGOWE:

• w 2021 r. na inwestycje wydano 45,7 mln zł, o 13% więcej niż w roku 2020. Najwięcej przeznaczono na będące priorytetem drogi oraz na budowę zespołu basenów Wodne Ogrody
• zakończono budowę węzła Wejherowo Kwiatowa
• przekazano dotację Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 147G (Tartaczna -Przemysłowa)
• kontynuowano realizację zadania pn. „Budowa nowego połączenia drogowego łączącego drogi powiatowe ul. Strzelecką – ul. Sucharskiego w Wejherowie” oraz budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego
• utwardzono kolejne ulice płytami yomb wraz z chodnikami: ul. Ekologiczną, ul. Wąską, ul. Geodetów i część ul. Baczyńskiego, a także wyrównywano i uzupełniano kruszywem drogi gruntowe o łącznej długości około 10 km
• doświetlono przejścia dla pieszych na ulicach: 3 Maja, Rzeźnicka i Wysoka
INNE INWESTYCJE:

• wybudowano EKOFABRYKĘ
• oddano do użytku parking leśny oraz przystań kajakową wraz z infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda- Miasto Wejherowo”
• kontynuowano budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”
• kontynuowano termomodernizację budynków mieszkalnych i modernizację energetyczną obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 2
• w ramach zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w 2021 r. zrealizowano razem ze wspólnotami mieszkaniowymi prace konserwatorskie i restauratorskie: remont elewacji budynku przy ul. Puckiej 9, Dworcowej 1, Strzeleckiej 17, Wałowej 18 i 18A
REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA:

• wybudowano nowe połączenie drogowe między ulicami 12 Marca a Reformatów
• zbudowano ciąg pieszo- rowerowy wzdłuż rzeki Cedron
• kontynuowano przebudowę ul. Kopernika
• kontynuowano budowę łącznika ul. Kopernika z ul. Dworcową
• kontynuowano rewitalizacją Parku Kaszubskiego
• zakończono prace projektowe polegające na zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską.

WEJHEROWSKI BUDŻET OBYWATELSKI:

• wybudowano boisko „Jedenastka” – Etap II
• wybudowano boisko przy Osiedlu Dzięcielskiego
• wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną pod nazwą „Wejherek – od przedszkola do seniora”

EKOLOGIA:

• W 2021 r. po raz pierwszy zorganizowano cykliczną akcję „KLIMATycznie w Wejherowie” w ramach której odbyła się: akcja „Sprzątanie świata”, spektakl edukacyjny pt.: „Dusza lasu” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach kampanii edukacyjnej dot. Selektywnej zbiórki odpadów, przekazano 1340 sadzonek drzew i krzewów mieszkańcom miasta, utworzono tzw. jeżostrefy w Parku Miejskim oraz na terenie ogrodu Nadleśnictwa.
• na terenie miasta Wejherowa w 2021 roku zostały nasadzone 362 sztuki drzew
•W 2021 r. na terenie miasta prowadzone były pomiary jakości powietrza za pomocą 6 mierników, które na bieżąco są publikowane na stronie internetowej: www.powietrze.wejherowo.pl. Mierniki znajdują się na ulicach: Konopnickiej, Partyzantów, Nanickiej, Mostnika, Ofiar Grudnia 1970 oraz przy skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego i Paderewskiego.
• UM w Wejherowie prowadził punkt informacyjny dotyczący dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy złożyli 102 wnioski z czego 52 wnioski złożono poprzez urząd. W zeszłym roku mieszkańcy rozliczyli 42 umowy dotacyjne.

ZABYTKI:

• na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa, z budżetu gminy w roku 2021 udzielono dotacji na łączną kwotę 328 734,68 złotych.

OŚWIATA:

• Wydatki na oświatę w 2021 roku wynosiły 73 573 998,27 zł, co stanowi prawie 30 % wydatków budżetowych.
Część oświatową subwencji ogólnej miasto otrzymało w wysokości 38 095 810 zł, co wystarczyło na pokrycie tylko 51,78 % wydatków oświatowych.
• wydatki na edukację przedszkolną wynosiły prawie 19 mln zł
• funkcjonowanie stołówek w 2021 roku kosztowało prawie 2,5 mln zł
• dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnym to niemal 14 mln zł.
• oddano do użytkowania halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5 i zakupiono sprzęt sportowy
• w celu poprawy warunków BHP i ppoż. przebudowano klatkę schodową oraz wymieniono instalację elektryczną w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 na Os. Kaszubskim
• w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wykonano elektroniczny system obsługi wejścia na basen, zakupiono pompę wodną na potrzeby pływalni, maszyny do strugania i polerowania lodu i ostrzałkę do łyżew oraz wykonano dokumentację rozbudowy budynku przedszkolnego
• na remonty w placówkach oświatowych wydano prawie 800 tys. zł

POMOC SPOŁECZNA:

Budżet MOPS w wykonaniu za rok 2021 wynosił prawie 96 mln zł

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.