Absolutorium dla Starosty i Zarządu Powiatu

Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała wotum zaufania i udzieliła absolutorium Staroście Wejherowskiemu oraz Zarządowi Powiatu po przedstawieniu raportu o stanie powiatu za miniony rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

 

Zaplanowane dochody powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 253 586 440,00 zł i zostały wykonane w wysokości 274 747 205,59 zł, co stanowi 108,34% planu. Natomiast zaplanowane wydatki powiatu w kwocie 289 416 112,00 zł zrealizowano w kwocie 247 684 429,13 zł, co stanowi 85,58%. Wynika to z faktu, że część inwestycji zostanie zakończona w 2022 r. Mimo szczególnej sytuacji spowodowanej pandemią powiat skutecznie pozyskiwał środki zewnętrzne z różnych źródeł na inwestycje drogowe, oświatowe i pomoc społeczną oraz wykonywał bieżące zadania.
– Ponad 36 mln zł dodatkowych środków udało nam się wprowadzić do budżetu powiatu. Dzięki pozyskanym funduszo)m realizowaliśmy zadania inwestycyjne oraz wsparliśmy bieżące funkcjonowanie placówek, w tym m.in. Domów Pomocy Społecznej czy placówek oświatowych w związku z pandemią – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Na zadania drogowe wydatkowano kwotę blisko 31,5 mln zł. W ramach tych środków wykonano remonty drogowe, z których większość realizowana była przy wsparciu źródeł zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (8 mln 287 tys. zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4 mln zł) czy rezerwy budżetu państwa (3 mln zł).
– Kontynuowaliśmy budowę drogi na odcinku Tartaczna – Przemysłowa. Przeprowadziliśmy remont drogi powiatowej na odcinku Rozławski Bór – Dzięcielec, Świchowo – Świchówko, Wejherowo – Gniewowo, zrealizowaliśmy rozbudowę drogi powiatowej Kochanowo – DK nr 6, modernizację ulicy Sabata w Rumi na odcinku od rzeki Zagórskiej Strugi do ul. Młyńskiej oraz wykonaliśmy budowę ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Dębogórskiej na odcinku od Ronda Marszałka Maciej Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.
Na zadania z zakresu oświaty wydatkowano rekordową sumę 110 mln 686 tys. zł. W tej kwocie znalazły się również projekty związane z rozwojem publicznego szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wejherowskiego czy międzynarodowa wymiana uczniów i kadry nauczycielskiej oraz zadanie inwestycyjne dotyczące „Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie”.
W 2021 roku realizowano także dwie istotne inwestycje: „Przebudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie” i „Adaptację budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej”.
Ponadto samorząd powiatu dofinansował zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Szemudzie, OSP w Łęczycach i OSP w Sasinie, ciężkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz lekkiego samochodu rozpoznawczego oraz nieoznakowanego radiowozu, urządzenia do badania przejrzystości szyb oraz wózków do mierzenia odległości dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
– Dziękuje wszystkim członkom zarządu, a także radnym za zaangażowanie i pomoc w realizacji budżetu. Serdeczne podziękowania składam także dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za codzienną pracę na rzecz mieszkańców w tym trudnym okresie pandemii – powiedziała po głosowaniu Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.