Absolutorium dla wójta Przemysława Kiedrowskiego

Obradowała Rada Gminy Wejherowo

15 czerwca odbyła się sesja XLII Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały bieżące w sprawie przejęcia nieruchomości i zmian w budżecie. Jednak najważniejszym punktem była debata i głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta.

 

W trakcie sesji wójt zaprezentował najważniejsze elementy raportu o stanie gminy za rok 2021. W trakcie prezentacji przedstawione zostały najważniejsze zmiany, które zaszły w trakcie ostatniego roku, a także ogólne wskaźniki pokazujące dynamikę zmian. Pokazane zostały ogólne kwoty wykonania budżetu. W 2021 roku zrealizowane dochody wyniosły ponad 187 milionów złotych.
Ogółem wydatki wyniosły ponad 161 milionów złotych. Z czego wynika, że rok zakończył się nadwyżką w wysokości niemal 26 milionów złotych. Zadłużenie samorządu na koniec roku wyniosło ponad 36 milionów złotych.
Wójt podziękował także radnym za wspólną pracę na rzecz mieszkańców, a także urzędnikom, bez których zaangażowania nie byłoby możliwe osiągnięcie wielu z założonych planów.
W głosowaniach wszyscy radni, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.