Piętnaście ulic, rondo i ciąg pieszo-rowerowy

– Budowa i modernizacja ulic i chodników we wszystkich częściach miasta oraz budowa ścieżek rowerowych to priorytetowe zadania inwestycyjne prowadzone na szeroką skalę w Wejherowie – mówi prezdent Krzysztof Hildebrandt, zapowiadając kolejne inwestycje drogowe w mieście.

Ulica Kotłowskiego jest po modernizacji nie tylko wygodna i bezpieczna, ale też bardzo ładna.
Ulica Kotłowskiego jest po modernizacji nie tylko wygodna i bezpieczna, ale też bardzo ładna.

– Inwestycje drogowe zajmują priorytetowe miejsce w wydatkach miasta. Mimo ogromnego wysiłku finansowego, który musieliśmy włożyć w budowę nowego Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej, udało nam się  przygotować i skutecznie zrealizować mocny plan inwestycyjny na drogach – powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – To nie koniec budowy dróg. Pomimo kryzysu i kłopotów budżetu państwa z którego otrzymujemy środki, będziemy starali się realizować kolejne inwestycje drogowe.
W 2013 roku 15 ulic w Wejherowie uzyskało w całości bądź na odcinku nową nawierzchnię, ponadto zostało wybudowane rondo przy ul. Sienkiewicza i ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Cedron.
– Ulica Kotłowskiego jest ulicą osiedlową, ale dla mieszkańców tej części miasta równie ważna jak inne większe inwestycje drogowe w Wejherowie – dodał prezydent Hildebrandt. – Staramy się budować i remontować nawierzchnie dróg i budować chodniki sukcesywnie we wszystkich dzielnicach Wejherowa. W przyszłości ulica Kotłowskiego będzie prowadzić do Węzła Działki, który powstanie w pobliżu.

Inwestycje drogowe w Wejherowie

W 2013 roku Miasto Wejherowo zrealizowało m.in.:
1. Przebudowa ul. Kotłowskiego:
– wykonano nową nawierzchnię, chodniki, wjazdy na posesje wraz z infrastrukturą podziemną i zielenią, koszt – ponad 1 mln zł.
2. Przebudowa ul. Morskiej i ul. Konopnickiej:  
– inwestycja objęła budowę nawierzchni wraz z infrastrukturą podziemną oraz budowę chodników ze zjazdami na posesje, wykonano także elementy małej architektury oraz oświetlenie,
– koszt inwestycji – ponad 1 mln zł.
3. Przebudowa ul. Pokoju:
– wykonano wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymianę elementów sieci teletechnicznej oraz budowę chodników i nawierzchni na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Chmielewskiego, koszt inwestycji ok. 500 tys. zł.
4. Przebudowa ul. Śmiechowskiej:
– budowa jezdni, chodników, wymianę sieci energetycznej i kanalizacyjnej, elementy małej architektury,
– koszt inwestycji ok. 1,4 mln zł (w tym udział PEWiK Sp. z o.o.).
5. Budowa ul. Stanisławy Panek:
– na odcinku od ul. Partyzantów do Kauflandu wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik, koszt ponad 240 tys. zł.
6. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron:
– wykonano atrakcyjną promenadę pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Cedron odcinku do mostku przy ul. Judyckiego do mostu przy ul. Panek w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, obiektów malej architektury i budowy mostków,
– inwestycja kosztowała ok. 4,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 2,6 mln zł w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub – budowa i przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin pow. wejherowskiego i puckiego”.
7. Przebudowa skrzyżowania ulic 10 Lutego – Sienkie
wicza  – Św. Jana w Wejherowie:
– wykonano skrzyżowanie w formie ronda, przy czym dojazd do przejazdu kolejowego, będącego newralgicznym punktem miasta, ma długi, blisko dwustumetrowy oddzielny pas zjazdowy,  wykonano parking i nasadzenia zieleni,
– całkowity koszt inwestycji – ok. 3,3 mln zł (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
8. Rewitalizacja Śródmieścia w rejonie ZUS:
– inwestycja obejmowała budowę ulicy przed budynkiem ZUS, parkingu, chodnika oraz skweru przy ul. Sobieskiego z zielenią i obiektami małej architektury,  koszt inwestycji ok. 1,5 mln zł
9. Utwardzone płytami drogowymi zostały ulice:
•    ul. Kolejowa i ul. Jana z Kolna,
•    ul. Kamienna,
•    ul. Reja
oraz części:
•    ul. Pogodnej,
•    ul. Konopnickiej
(od ul. Asnyka do mostu na rzece Redzie),
•    ul. Gryfa Pomorskiego w stronę ul. Ogrodowej,
•    część ul. Mestwina,
•    łącznik od ul. Kotłowskiego do działek ogrodniczych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.