Bogata oferta kulturalna

Senatorowie z wizytą w wejherowskim muzeum

W Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W wydarzeniu uczestniczył wicestarosta wejherowski Jacek Thiel.

 

Parlamentarzyści, zanim odwiedzili Wejherowo, spotkali się z przedstawicielami samorządów na Pomorzu. Wizyta w powiatowej placówce muzealnej była okazją do rozmowy na temat finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzonych przez nie instytucji kultury.
– W Wejherowie chcemy zapoznać się z funkcjonowaniem takich placówek jak Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. To jest instytucja której celem są głównie sprawy związane z ochroną i zachowaniem rozwoju języka kaszubskiego. Senatorowie naszej komisji są zainteresowani pracą i zasadami funkcjonowania tej instytucji – mówił Senator RP Kazimierz Kleina.
Goście mieli także okazję zapoznać się z bogatą ofertą kulturalną regionu oraz porozmawiać ze studentami etnofilologii kaszubskiej.
– Od wielu lat Samorząd Powiatu Wejherowskiego stara się pozyskiwać środki na zadania kulturalne z różnych źródeł, w tym z programów rządowych, z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przykładem jest właśnie Książnica prof. Gerarda Labudy, wybitnego Kaszuby, na którą pozyskaliśmy środki unijne i rządowe. Muzeum to ważna instytucja kultury w naszym regionie, której celem jest upowszechnianie wiedzy i informacji na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. Powiat docenia rolę kultury i dziedzictwa kulturowego w życiu wspólnot lokalnych, dlatego mimo realizowania wielu innych zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej czy infrastruktury, to staramy się także przeznaczać środki na szeroko pojęte projekty kulturalne – podkreśla wicestarosta wejherowski Jacek Thiel.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.