Rada Organizacji Pozarządowych Zaprasza do współpracy

22 października br. powstała Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego, która jest platformą porozumienia organizacji działających na rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Rada realizuje zadania we współpracy i przy wsparciu samorządów powiatu wejherowskiego.

Cele i zadania Rady będą realizowane poprzez: ścisłą współpracę z samorządem oraz rekomendowanie swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego, inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego, a także prezentowanie wspólnego stanowiska w  sektorze pozarządowym. Rada będzie też m.in. podejmować publiczną dyskusję nad problematyką społeczeństwa obywatelskiego, wspierać i opiniować działanie organizacji pozarządowych oraz grup tych organizacji, jak też promować zasady etyczne w organizacjach pozarządowych. Będzie też opiniować i udzielać rekomendacji organizacjom.
Organizacje pozarządowe które chcą nawiązać współpracę z Radą mogą kontaktować się za posrednictwem poczty mailowej: roppw@wp.pl  
Informacji  można zasięgnąć na stronie: www. roppw.manifo.com
Siedziba Rady znajduje się w Redzie przy ul. Gdańskiej 55.
Członkowie Rady serdecznie zapraszają do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe z naszego powiatu.

IJ.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.