Z pracą pod rękę

16 listopada w Wejherowie odbyło się spotkanie dyskusyjno-warsztatowe pt. „Z pracą pod rękę”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”.

Z wizytą przybył Jakub Nowak z Centrum Ster, który jest koordynatorem projektu aktywizacji zawodowo-społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Anna Maszke, która pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni. Oboje dzielili się wiedzą na temat aktywizacji zawodowej, zatrudniania i wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pan Jakub jest też przedstawicielem stowarzyszenia „Na drodze ekspresji”, które promuje i dostrzega potencjał zawodowy osób niepełnosprawnych. Druga część spotkania miała charakter warsztatowy, a uczestniczyli w niej nauczyciele ze Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni.
Temat aktywizacji zawodowej jest bardzo ważny w środowisku osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nauczycieli i terapeutów. Wymiana doświadczeń i wzajemna integracja pozwala płynniej komunikować się między ośrodkami i instytucjami, które działają na rzecz osobób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Ważny temat został podjęty w powiecie wejherowskim – to dobry początek na działanie w tym zakresie.

IJ.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.