Od Strzeleckiej do Sucharskiego i DK nr 6

Nowa droga odciąży centrum i zmniejszy korki

Budowa połączenia drogowego między ulicami Strzelecką i Sucharskiego weszła w kolejną fazę. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały rządową dotację. Aktualnie na 500-metrowym odcinku w środkowej części budowanej drogi układana jest nawierzchnia asfaltowa.

 

Nowa droga połączy ulice Strzelecką i Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany już Węzeł Działki połączy się z drogą krajową nr 6. Nowe połączenie drogowe przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z powstającej właśnie Trasy Kaszubskiej, co znacząco odciąży centrum miasta i zmniejszy korki, również w zachodniej części Wejherowa.
– Nawierzchnia układana jest od środkowego fragmentu ulicy odcinka, bo wynika to z technicznych uwarunkowań. Na początkowym odcinku od ul. Strzeleckiej i od ul. Sucharskiego konieczna jest przebudowa sieci gazowej, którą można wykonać w okresach mniejszego zapotrzebowania na gaz tzn. od maja do września – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem, ale trzeba podkreślić, że prace prowadzone są w terenie trudnym i pagórkowatym i jest to teren tzw. „dziki”, a zakres robót jest rozległy. Bardzo prosimy mieszkańców, aby nie spacerowali po nowej trasie, pomimo pięknej pogody i walorów widokowych, bo jest to teren budowy.

 

W ramach inwestycji, której zakończenie zaplanowane jest na koniec 2022 r., wybudowano już rondo na połączeniu nowego połączenia drogowego z ul. Strzelecką.
Trwają prace przy zabezpieczeniu stateczności skarp wykopu na odcinku leśnym oraz prace brukarskie na odcinku od ul. Sucharskiego do ściany lasu.
Ostatecznie powstanie droga o długości prawie 900 m, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej.
Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt, zbiornik retencyjny i ekran akustyczny oraz dwie zatoki autobusowe i zjazdy na tereny leśne, które połączone zostaną z istniejącymi drogami leśnymi. Rozbudowano już odcinek ul. Strzeleckiej wraz z budową ronda, chodnika i ścieżki rowerowej.

 

Kolejna inwestycja w tej kadencji
Realizowana inwestycja jest jedną z wielu w tej kadencji. Dotychczas miasto wybudowało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi, halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5, parking przy wejherowskim szpitalu (obok lądowiska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz z rondem, ulice z płyt drogowych. Wykonano termomodernizację kilku budynków komunalnych.
Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, przebudowa ul. Kopernika wraz z kwartałem podwórek, rewitalizacja Parku Kaszubskiego, budowa Wodnych Ogrodów. Prowadzone są remonty budynków i zagospodarowanie podwórek razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.