Miasto wspiera aktywnych mieszkańców

Kolejne dotacje dla organizacji

Miasto Wejherowo regularnie wspiera różnorodne stowarzyszenia społeczne i kluby sportowe. Przedstawiciele kolejnych kilkunastu organizacji podpisali umowy dotacyjne z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem na kwotę prawie 100 tys. zł. Prezydent przyznał dotacje na 2022 rok dla 52. organizacji społecznych i sportowych na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

 

Dotacje są przyznawane na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności: w dziedzinie kultury, ochronie zdrowia, sporcie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także sztuce, turystyce i ochronie środowiska. Prezydent Krzysztof Hildebrandt podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich codzienną działalność i zaangażowanie na rzecz wejherowian. W podpisaniu umów wziął udział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
– Organizowane przez stowarzyszenia i kluby wydarzenia, zajęcia i imprezy kierowane są do różnych grup społecznych, od dzieci i młodzieży poprzez dorosłych i seniorów – powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Wejherowianie otrzymują wsparcie w różnych dziedzinach życia, od ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, kultury, aż do spraw społecznych. Nasza dotychczasowa współpraca pokazuje, że przekazane organizacjom pozarządowym środki są dobrze zainwestowane
Umowy dotacyjne na łączną kwotę prawie 100 tys. złotych 2 marca br. podpisało 9 stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KS W Wejher, UKS „Basket – Ósemka”, Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”, Stowarzyszenie SHOTOKAN, Fundacja Pomocy Tleniak, Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe, Uczniowski Klub Sportowy „Parkour”.
– Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” Wejherowo otrzymało dotację na realizację projektu dotyczącego pracy z dzieckiem FAS – mówi Róża Plenkiewicz. – Środki te pozwolą na wspieranie rodziców zastępczych i adopcyjnych. Dziękujemy serdecznie za to wsparcie.
– Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” działa od 11 lat, szkoląc dzieci i młodzieży, ale także organizując zawody, szkolenia, festyny – mówi Dariusz German, prezes WAPN. – Reprezentujemy miasto godnie i dziękujemy za dotację.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.