Budowa ul. Św. Anny i remont ul. Zamkowej

Kolejne inwestycje zmieniają oblicze Śródmieścia Wejherowa

W centrum Wejherowa, w starej części miasta powstanie nowa ulica Św. Anny, łącząca ul. Mickiewicza i ul. Parkową. Ulica oraz nowy parking zostaną zbudowane w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” z dofinasowaniem unijnym. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2022 roku.

 

Władze miasta zdobyły na tę inwestycję dofinansowanie unijne. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 2,6 mln zł, w tym ok. 80 proc. dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Najważniejsze, że niezagospodarowany i zaniedbany teren w Śródmieściu Wejherowa zyska nowe oblicze i funkcjonalność.. Powstanie nie tylko wygodna nawierzchnia ulicy i parkingu, ale również kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna, kanały technologiczne oraz oświetlenie i monitoring miejski. Zaplanowano nasadzenia zieleni, kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery.
– Nowa ulica wraz z wyremontowanym parkingiem przy ul. Mickiewicza poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w tym kwartale ulic – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.
– Inwestycja polegająca na budowie nowej ulicy wraz z zagospodarowaniem terenu, jest jednym z elementów dużego projektu dotyczącego Rewitalizacji Śródmieścia, który prowadzimy w Wejherowie etapami od wielu lat – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Głównym celem tego projektu jest nie tylko uporządkowanie sfery przestrzenno-technicznej, ale także ożywienie społeczne, gospodarcze oraz wsparcie w sferze środowiskowej.
Prezydent Wejherowa podpisał umowę z wykonawcą robót Eugeniuszem Latosińskim, właścicielem firmy LATO-BRUK ze Strzebielina.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” realizowany jest w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot.

 

Radni ze Śródmieścia zabiegali o te inwestycje

Zadowolenia z obu planowanych inwestycji nie kryją wejherowscy radni ze Śródmieścia: Piotr Bochiński i Wojciech Kozłowski, którzy zabiegali o ich realizację.
– Budowa ul. Św. Anny pozwoli na uruchomienie dodatkowego połączenia drogowego i pieszego, co ułatwi komunikację. Powstaną również kolejne miejsca parkingowe, podobnie jak przy wyremontowanej ul. Zamkowej – mówi Wojciech Kozłowski. – Dziękujemy w imieniu mieszkańców za bardzo potrzebne w tym rejonie miasta dodatkowe parkingi.
– Cieszę się, że kolejny kwartał miasta zostanie uporządkowany i zagospodarowany, tym bardziej, że znajduje się w pobliżu pięknego parku – dodaje Piotr Bochiński (na zdjęciu). – Jeśli chodzi o ulicę Zamkową, zależało nam na jej przebudowie, ponieważ ta droga jest naprawdę w złym stanie.
Namawialiśmy prezydenta na to przedsięwzięcie, zdając sobie sprawę, że środki miejskie są ograniczane. Cieszymy się jednak, że inwestycja będzie realizowana.

 

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Zamkowej w Wejherowie oraz części ul. Roszczynialskiego wraz z budową parkingu. Wartość inwestycji, która zakończy się w trzecim kwartale 2023 roku, to ponad 9 mln zł. Udział finansowy w kwocie 2,3 mln zł zadeklarowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie, a PEWIK sfinansuje prace w zakresie swojej sieci za ponad 74 tys. zł.

 

W ratuszu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - firmą KRUSZYWO Sp. z o.o.
W ratuszu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji – firmą KRUSZYWO Sp. z o.o.
Ul. Zamkowa zostanie wyremontowana wraz z mostem na rzece Cedron. Powstanie też duży parking.
Ul. Zamkowa zostanie wyremontowana wraz z mostem na rzece Cedron. Powstanie też duży parking.

– Realizacja zadania składa się z dwóch elementów – informuje prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Pierwszy to cześć drogowa obejmująca przebudowę ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. Klasztorną i Parkową do ul. Roszczynialskiego i dalej ul. Roszczynialskiego do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia. Te odcinki ulic są w złym stanie technicznym. Przebudowany zostanie most drogowy nad rzeką Cedron i zmieniony na łagodniejszy promień łuku drogi. Spowoduję to zmianę lokalizacji skrzyżowania i poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Powstaną nowe chodniki, a także przejścia dla pieszych. Zakres robót obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia oraz przebudowę kolidującej sieci wodociągowej i sanitarnej. Z uwagi na zabytkową zabudowę, przewidziany jest stały nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami.
– Drugi element zadania to kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej, na którym zostanie wybudowanych ponad 70 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 8 miejsc dla autobusów turystycznych – dodaje zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz. – Zważywszy na rekreacyjno-turystyczny charakter tego miejsca zostanie tam zamontowanych 7 kompletów stołów i ławek, 5 wiat drewnianych i toaleta automatyczna. Oczywiście zostanie nasadzona zieleń. Ponadto powstaną umocnienia brzegowe rzeki Cedron od mostu drogowego w ul. Zamkowej do Pałacu wraz z remontem konstrukcji koła wodnego, zastawki oraz pomostu przy dawnym młynie. Zostanie także odtworzona nieistniejąca obecnie, estetyczna kładka.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.