Są pieniądze na Węzeł ZRYW (Śmiechowo)!

Prawie 19 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Władze Wejherowa pozyskały 18,8 mln zł dotacji na dalszą budowę węzła ZRYW na Śmiechowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To sukces Wejherowa i kolejna inwestycja oczekiwana przez mieszkańców! Dzięki tym środkom powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z tunelem pod drogą krajową nr 6. Tunel pod torami ma wykonać i sfinansować PKP PLK, co zagwarantowało w porozumieniu zawartym z prezydentem Wejherowa. W poniedziałek 21.02 br. w miejscu planowanej inwestycji odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli władz Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a także wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha i wiceministra infrastruktury Marcina Horały.

 

Władze Wejherowa bardzo skutecznie zdobywają pieniądze zewnętrzne na inwestycje potrzebne mieszkańcom. Tylko w ciągu ostatnich niespełna 4. miesięcy pozyskano łącznie rekordowe 57,4 mln zł dotacji dla miasta. W październiku 2021 – 24,1 mln zł na budowę nowego odcinka ulicy Karnowskiego i przebudowę ul. Budowlanych, w styczniu 2022 r. – 14,5 mln zł na budowę nowego budynku komunalnego i teraz 18 782 500 zł na zadanie pn.: „Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową cześć miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi (węzeł ZRYW)”. Dla porównania, wydatki na wszystkie zeszłoroczne inwestycje, których było przecież dużo, wyniosły 46,1 mln zł.

Węzeł oczekiwany przez mieszkańców

– Budowa węzła Zryw to realizacja mojej obietnicy wyborczej. Mówiłem, że to zrobimy, choć skala tego zadania jest ogromna, co naturalnie wydłużyło czas realizacji. O te środki zabiegałem przez długi czas i cieszę się, że dokończymy inwestycję oczekiwaną przez wejherowian, gdyż dla nich to robimy – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt – Dzięki zrozumieniu i przychylności życzliwych miastu osób, takich jak wiceminister infrastruktury Marcin Horała i wojewoda pomorski Dariusz Drelich, ta inwestycja jest realna. Za tę pomoc bardzo dziękuję!
– Rząd nie uchyla się od pomocy samorządom, a ta dobra współpraca owocuje m.in budową dróg – powiedział minister Marcin Horała podczas konferencji w Wejherowie. – Tu, w tym miejscu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego węzła komunikacyjnego m.in. dzięki wsparciu rządowych środków. To jest inwestycja, o którą zabiegano od wielu lat. Teraz główna praca do wykonania, czyli przeprowadzenie przetargu i realizacja inwestycji. Jestem przekonany, że wszystko przebiegnie sprawnie.

Największa inwestycja

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że Wejherowo jest rekordzistą, jeśli chodzi o pozyskiwane dotacje. Zdobywa je też skutecznie samorząd powiatu wejherowskiego
– Z funduszu drogowego na teren powiatu wejherowskiego trafiły 82 miliony złotych dotacji. W uproszczeniu oznacza to inwestycje o wartości 160 mln zł – powiedział wojewoda D. Drelich. – To oznacza budowę około 60 kilometrów dróg, ale również budowę skrzyżowań rond i podziemnej infrastruktury. Dzisiaj spotykamy się w miejscu, gdzie będzie realizowana największa inwestycja z rządowego programu rozwoju dróg.
– Dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli przemieszczać się po mieście z północy na południe i odwrotnie. Cieszymy się ze wszystkich środków, ponieważ powiat wejherowski dynamicznie się rozwija, a sieć dróg musi być modernizowana i rozbudowywana – powiedziała starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Skuteczna akcja społeczna

Przypomnijmy, że od początku ubiegłego roku prowadzona była akcja ZRYW NA ŚMIECHOWIE (piszemy o niej obok), którą bardzo docenia prezydent Wejherowa.
– Gratuluję inicjatywy i dziękuję za wsparcie wejherowskim radnym i mieszkańcom, którzy zorganizowali akcję ZRYW na Śmiechowie i wszystkim, którzy w ramach tej akcji poparli petycję do rządu – mówi Krzysztof Hildebrandt. – To bardzo wzmocniło głos Wejherowa w staraniach o środki. To dobry przykład tego, jak wspólnie zmieniamy Wejherowo.
– Z zadowoleniem możemy poinformować mieszkańców, że nasza wspólna akcja Zryw na Śmiechowie przyniosła pożądany sukces, a wspólne zaangażowanie ponad podziałami politycznymi przełoży się na możliwość połączenia drogowego części północnej i południowej Wejherowa, tak bardzo koniecznej dla naszego miasta – dodaje radny Tomir Ponka. – Jak widać nasza petycja została usłyszana w Warszawie i województwie. Przy wsparciu mieszkańców stała się dodatkowym argumentem w pozyskaniu środków przez Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.

 

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta ds. rozwoju

– Węzeł Zryw z tunelami jest bardzo dużym przedsięwzięciem podzielonym na etapy. Miasto wykonało już za prawie 28 mln zł część węzła Zryw z nowym połączeniem drogowym do ulic Necla-Gryfa Pomorskiego po północnej stronie drogi krajowej nr 6 oraz przygotowało dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na resztę zadania drogowego. Zabezpieczyliśmy też na ten cel część środków własnych w swoim wieloletnim budżecie w kwocie ponad 17 mln zł.
Teraz, po otrzymaniu dotacji, rozpoczniemy przygotowania i procedury przetargowe do zawarcia umowy z wykonawcą bezkolizyjnego skrzyżowania z tunelem pod drogą krajową nr 6. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe pod koniec bieżącego roku.
Natomiast Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe zobowiązały się wykonać tunel pod torami w ramach porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez Prezydenta Wejherowa dnia 18.07.2017 roku.

Na początku stycznia 2021 roku rozpoczęła się społeczna akcja ZRYW NA ŚMIECHOWIE. Jej celem było finansowe wsparcie ze strony rządu na budowę bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmiechowie. W tym celu powstała specjalna petycja. 13 kwietnia 2021 roku, w imieniu mieszkańców i radnych petycję skierowaną do GDDKiA oraz rządu i pomorskich parlamentarzystów złożyli miejscy radni (na zdjęciu od lewej): Jacek Gafka, Tomir Ponka, Mariusz Łupina i Wojciech Kozłowski. Pomimo pandemii, bardzo utrudniającej zbieranie podpisów, łącznie do zeszłego piątku apel podpisało 1366 mieszkańców.
Organizatorzy akcji bardzo dziękują wszystkim mieszkańcom za poparcie petycji.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.