Odważni, aktywni i bardzo potrzebni

Strażacy ochotnicy przed jubileuszem

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie jest jedną z najstarszych organizacji w mieście i w powiecie wejherowskim. W przyszłym 2023 roku strażacy-ochotnicy będą świętowali 150-lecie działalności. O tym, jak ważną rolę pełnią druhowie OSP i jak bardzo są potrzebni mieszkańcom, nie trzeba nikogo przekonywać. A o czym marzą wejherowscy strażacy? M.in. o lepszych warunkach działalności i o przeniesieniu się w przyszłości do budynku, który historycznie był siedzibą OSP w Wejherowie.

 

Zdjęcia z licznych akcji strażaków ochotników można obejrzeć na fanpage OSP Wejherowo na facebooku.
Zdjęcia z licznych akcji strażaków ochotników można obejrzeć na fanpage OSP Wejherowo na facebooku.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie liczy 55 członków, w tym 25 druhów uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Szeregi OSP Wejherowo zasila również kilkunastoosobowa grupa młodzieży, głównie z wejherowskiego IV LO o profilu sportowym z edukacją pożarniczą.
W 2021 roku druhowie OSP uczestniczyli łącznie w 341 zdarzeniach. Wśród nich, obok typowych akcji ratowniczych, były zdarzenia związane z epidemią koronawirusa, takie jak dowóz żywności dla osób będących na kwarantannie lub dowóz osób starszych na szczepienia, a także operacyjne zabezpieczenia rejonu.
– Z każdym rokiem aktywność naszej jednostki wzrasta – podkreśla Kamil Groth, prezes OSP Wejherowo. – Ilość zdarzeń w 2021 roku, w których braliśmy udział, lokuje naszą jednostkę na pierwszym miejscu w województwie pomorskim wśród pozostałych jednostek OSP. Nie jest to może najlepszy powód do dumy, ponieważ część z tych wyjazdów wiązała się z czyimś nieszczęściem, ale pokazuje to, że mimo funkcjonowania w mieście Państwowej Straży Pożarnej, nasza działalność jest jak najbardziej zasadna.
Chciałbym podziękować wszystkim druhnom i druhom naszej jednostki za aktywność w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz za zaangażowanie w życiu jednostki. To właśnie dzięki ich dyspozycyjności i poświęceniu mogliśmy reagować na każdy alarm. Wyrazy uznania składam również członkom rodzin naszych strażaków, dziękując za ich wyrozumiałość i akceptację tej pasji . Bardzo często rezygnujemy ze swoich prywatnych planów rodzinnych, by nieść pomoc innym. Ta pasja wymaga poświęcenia czasu prywatnego.
Sam udział w akcjach to nie wszystko. Po większości zakończonych działań strażacy muszą odtworzyć gotowość bojową i te prace potrafią zająć sporo czasu. Prócz tego muszą systematycznie dbać o prawidłowe funkcjonowanie pojazdów oraz sprzętu.
Jak informuje prezes Kamil Groth, w ciągu ostatnich kilku lat jednostka OSP systematycznie pozyskiwała nowy sprzęt. Największym sukcesem było zdobycie dofinansowania w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz dotacji w ramach akcji „Szczepimy się razem z OSP”. Środki finansowe pozyskiwano również, biorąc udział w konkursach grantowych organizowanych np. przez WFOŚiGW lub Starostwo Powiatowe. Działalność strażaków-ochotników wspierają również firmy prywatne. Otrzymany za udział w akcjach ratowniczych ekwiwalent pieniężny strażacy przeznaczyli częściowo również na zakup sprzętu.
W 1997 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie decyzją Komendanta Głównego PSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co poszerzyło dotychczasowy zakres działań ratowniczych, obejmujących nie tylko walkę z pożarami, a także udział w likwidacji klęsk żywiołowych, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne i medyczne.
Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie znajduje się przy ulicy 3 Maja 2 w wyremontowanym przez strażaków budynku na tyłach siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
– Dzięki uprzejmości pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej korzystamy z dwóch miejsc garażowych budynku komendy PPSP – informuje prezes OSP Kamil Groth. – Nasz kolejny samochód, przyczepka oraz pozostałe wyposażenie znajdują się w sąsiednim nieogrzewanym budynku. Niestety zaplecze garażowe oraz socjalne jest dużym utrudnieniem dla funkcjonowania naszej jednostki. Kolejnym problemem jest nasz pierwszowyjazdowy samochód gaśniczy, który ma już 24 lata i coraz częściej wymaga napraw.

 

Marzenia o lepszej siedzibie

Obecnie pojawiła się nadzieja na rozwiązanie utrudnień które towarzyszą naszej pracy – mówi prezes OSP Wejherowo Kamil Groth. – W 2023 roku komenda PPSP w Wejherowie przeprowadzi się na ul. Tartaczną, gdzie znajduje się rozbudowywana Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1. Wszyscy druhowie mają nadzieję na porozumienie w kwestii częściowego przekazania budynku przy ul. 3 Maja na naszą działalność pomiędzy władzami naszego miasta a władzami Powiatu Wejherowskiego. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny jubileusz 150-lecia naszej działalności odbędzie się w asyście nowego samochodu gaśniczego oraz w pomieszczeniach budynku przy ul. 3 Maja 2.
Budynek ma doskonałą lokalizację, bezpośredni wylot na drogę nr 218 i posiada odpowiednią infrastrukturę oraz zaplecze sanitarne dla strażaków. Ten budynek zawsze był przeznaczony na cele straży pożarnej i ochrony przeciwpożarowej. Od drugiej połowy XIX wieku należał do Ochotniczej Straży Pożarnej, a od 1950 roku – do straży państwowej.
W 1955 r. wejherowska strażnica została rozbudowana, a w kolejnych latach przechodziła dalsze modernizacje.
Rada Miasta Wejherowa na ostatniej styczniowej sesji jednogłośnie podjęła uchwałę o poparciu starań Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie o pozyskanie budynku przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie na cele statutowe. Uchwałę przygotowała i zaproponowała Komisja Bezpieczeństwa Rady Miasta. Jak mówi wieloletni członek tej komisji radny Henryk Jarosz: – Mając na uwadze społeczne zaangażowanie ochotników straży pożarnej w wykonywaniu ich zaszczytnej i odpowiedzialnej służby na rzecz mieszkańców Wejherowa, uważam że powinni mieć godne warunki do wykonywania swoich działań.

 

Z historii OSP

Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu Ochotniej Straży Pożarnej w Wejherowie pochodzą z 1873 roku. W 1895 roku działacze OSP wybudowali strażnicę przy ul. 3 Maja, w miejscu obecnego budynku straży pożarnej. Trzy lata później powstał statut i regulamin organizacji strażackiej.
Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości przez Polskę, po 1920 roku reaktywowano działalność OSP w Wejherowie jako jednej z pierwszych organizacji na Pomorzu. Ochotnicza Straż Pożarna została reaktywowana również po II wojnie światowej i była w Wejherowie jedyną taką jednostką, ponieważ nie było wówczas w mieście i powiecie zawodowej straży pożarnej.
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej powołano w lutym 1950 roku, po czym organizowano powiatowe jednostki PSP. Opierały się one głównie na działających już wcześniej strażakach-ochotnikach.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.