Zwiększono środki na inwestycje

Sesja Rady Miasta Wejherowa

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 20 stycznia br. wejherowscy radni przyjęli uchwały m.in. dokonujące zmian w tegorocznym budżecie. Zwiększono wydatki o kwotę ponad 8,6 mln zł na budowę ul. Parkowej i ul. Zamkowej oraz na budowę nowego odcinka ul. Karnowskiego i przebudowę ul. Budowlanych.

 

W tym roku rozpoczną się roboty budowlane w obydwu inwestycjach drogowych, obecnie trwają procedury przetargowe na wybór wykonawców.
Na budowę ul. Zamkowej i Parkowej zwiększono wydatki o 6,2 mln zł. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia i chodniki na ulicy Zamkowej na odcinku od ul. Klasztornej (okolice Książnicy prof. Gerarda Labudy) do skrzyżowania z ulicą Wniebowstąpienia. Powstanie także parking przy ul. Zamkowej oraz wzmocnienie brzegów rzeki Cedron.
Na budowę ul. Karnowskiego i ul. Budowlanych w tegorocznym budżecie przeznaczona została kwota ponad 1,2 mln zł. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku władze Wejherowa zdobyły na tę inwestycję dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 24 130 000 zł, co stanowi 95 % planowanych kosztów budowy. Inwestycja obejmie budowę nowego odcinka ulicy Karnowskiego, która połączy rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 6 (obok Urzędu Pracy) oraz przebudowę ul. Budowlanych wraz z wykonaniem odcinka do nowobudowanej ul. Karnowskiego.
Obie inwestycje drogowe będą kontynuowane po roku 2022, na co środki zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Podczas sesji zwiększono również wydatki o prawie 1,2 mln zł na realizację Projektu „Laboratoria Przyszłości”, który realizowany będzie w wejherowskich szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Projekt „Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa edukacyjna, w ramach której szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

O przebudowę ulicy Zamkowej zabiegali miejscy radni ze Śródmieścia – Piotr Bochiński i Wojciech Kozłowski.
– Zależało nam na tym, aby ulica została przebudowana na odcinku od Książnicy prof. Labudy aż do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia, gdyż tam droga jest w naprawdę złym stanie – podkreśla radny Piotr Bochiński. – Do tego namawialiśmy prezydenta zdając sobie sprawę, że środki są ograniczane i cieszymy się, że tak się stanie.
Radny Wojciech Kozłowski dodaje: – Dziękujemy w imieniu mieszkańców również za to, że zostanie wybudowany parking przy ul. Zamkowej na potrzeby Książnicy, Muzeum i Parku Miejskiego. Jest to bardzo potrzebne, wystarczy spojrzeć jak dużo samochód parkuje w pobliżu parku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.