Mniejsze diety dla leniwych radnych

Rada Miasta Wejherowa wprowadza większą dyscyplinę

Ci radni, którzy słabo pracują otrzymają mniejsze pieniądze w formie diet. Uchwała Rady Miasta Wejherowa przewiduje kary finansowe za nieuczestniczenie przez radnych w pracach rady i komisji. Ponadto radni Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski stracili stanowiska we władzach Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej i związane z tym dodatki finansowe, gdyż ich komisja pracowała wyraźniej gorzej niż inne komisje rady.

 

Podczas grudniowej sesji Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę regulującą wysokości diet w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska państwowe. Takie uchwały podjęły wszystkie rady w samorządach. Wysokość diet wejherowskich radnych jest zbliżona do radnych np. w Rumi i mniejsza niż w Radzie Powiatu Wejherowskiego.
Jednocześnie wejherowscy radni wprowadzają większą dyscyplinę pracy. Uchwała o dietach przewiduje kary finansowe w formie potrąceń z diet dla radnych, którzy nie są członkami komisji oraz nie biorą udziału w posiedzeniach rady lub komisji.

 

Będą pracować więcej
Podczas ostatniej sesji w dniu 20 stycznia br. radni podjęli decyzję o powstaniu nowej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z połączenia dotychczasowej Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z Komisją Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.
Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej była najmniej aktywną komisją Rady Miasta. Radni tej komisji obradowali najrzadziej spośród wszystkich komisji, zaledwie 17 razy w tej kadencji, podczas gdy średnia spotkań komisji wynosi 23, zaś Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego obradowała 24 razy.
Poza tym Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej nie zgłaszała inicjatyw i projektów uchwał. Najważniejsza jest oczywiście praca radnych w terenie i bieżący kontakt z mieszkańcami, ale potem wyniki tych spotkań są przenoszone do Rady Miasta m.in. poprzez prace w jej komisjach.
Z tego powodu (i zgodnie ze statutem miasta) praca w komisjach jest jednym z podstawowych obowiązków każdego radnego. Radni z dotychczasowej Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej będą musieli więcej pracować w nowej połączonej komisji.

Radnym obniżono diety
Ponadto radna Teresa Skowrońska straciła stanowisko Przewodniczącej Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, a radny Wojciech Wasiakowski wiceprzewodniczącego. Radni uznali, że przy tak małej aktywności tej komisji nie jest uzasadnione utrzymywanie stanowisk oraz ponoszenie dodatkowych wydatków na ten cel z budżetu miasta w formie dodatków funkcyjnych. W konsekwencji złej pracy, tym radnym obniżono diety. Roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą 25 500 zł.
Nie będzie tolerancji
dla kombinowania
Przewodniczący Rady Jacek Gafka zapowiedział, że będzie publicznie z imienia i nazwiska wymieniał tych radnych, którzy podpisali listę obecności na sesji, a potem wychodzą w czasie głosowań i nie biorą udziału w obradach (chodzi m.in. o zachowanie dwóch radnych na sesji grudniowej).
– Jeśli ktoś nie ma czasu na pracę radnego, to uczciwie będzie jak nie przyjdzie na sesję i nie dostanie za to pieniędzy, a nie oszukuje, że pracuje. Poza tym nie będę tolerował kombinowania radnych, którzy celowo omijają niektóre głosowania – podkreśla przewodniczący Jacek Gafka.

 

Uczciwi nie muszą się wstydzić

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że ci radni, którzy dobrze pracują i uczciwie wykonują swoje obowiązki nie muszą się wstydzić swoich diet. Natomiast ci, którzy się lenią powinni ponosić tego konsekwencje.
Dla przykładu radna Teresa Skowrońska przyznała podczas dyskusji, że nie uczestniczyła w tej kadencji Rady Miasta ani razu w pracy zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej, do której należy, bo uważa to za bezsensowe. To działanie celowe i z premedytacją. Przecież radna T. Skowrońska w ten sposób sama potwierdziła, że dieta jej się nie należy. Czy nie byłoby uczciwe jakby w takiej sytuacji zrezygnowała i nie brała pieniędzy, skoro nie pracuje jak inni radni?

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.