Najwięcej dla „Serce Dziecku”

Ministerstwo Finansów podsumowało akcję 1% podatku dochodowego za 2012 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. OPP na terenie powiatu wejherowskiego otrzymały z tego tytułu 307,9 tys. zł. W całym kraju przekazano 480 milionów.

W porównaniu do danych za 2011 rok w skali kraju wynika, że liczba osób które bezinteresownie wsparły OPP wzrosła o ponad 370 tys. i wyniosła 11,5 mln, co stanowi 44 proc. podatników. Organizacje otrzymały o 20,6 mln zł więcej pieniędzy na swą działalność (wzrost rok do roku o 4 proc.). Potwierdza to utrzymującą się nieprzerwanie od 2004 r. (wtedy po raz pierwszy podatnicy mieli możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz OPP) wzrostową tendencję osób wspierających organizacje.
Zgoła odmiennie przedstawia się sytuacja w powiecie wejherowskim. Przynajmniej jeśli chodzi o organizacje pożytku publicznego działające na tym terenie. Wejherowianie w ramach akcji „1 procent” przekazali 30 stowarzyszeniom i fundacjom dokładnie 307 854 zł, gdy tymczasem w roku ubiegłym 350 397 zł (spadek o 12,1 proc.). Niewykluczone, że podatnicy byli bardziej szczodrzy niż poprzednio, lecz postanowili wesprzeć organizacje ogólnopolskie.
Czołową trójkę w powiecie wejherowskim tworzą niezmiennie Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Serce Dziecku”, Fundacja „Uśmiech Dziecka” oraz Wejherowski Klub Sportowy „Gryf Orlex”. Podatnicy przekazują jednak tym organizacjom coraz mniej pieniędzy. W porównaniu do roku 2011 najwięcej straciły „Uśmiech Dziecka” (11,7 proc.) i klub Gryf Orlex – o 10,6 proc. mniej darowizn.
W tym roku po raz pierwszy można było przekazywać z akcji 1% podatku dochodowego za 2012 rok na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie. Wejherowianie przekazali na ten cel aż 25 759 zł, co uplasowało tę organizację na 4. miejscu w powiecie wejherowskim. Duży skok odnotowało Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie, które otrzymało od podatników 16 456 zł, podczas gdy w roku ubiegłym 10 067 zł (wzrost o 63 proc.).
Najwięcej darczyńców straciły Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Spinacz” z Rumi (z 17 942 zł do 3216 zł), Fundacja „Filar” z Wejherowa (z 7590 zł do 2180 zł) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” z Koleczkowa (z 16 358 zł do 11 817 zł).
W Polsce wśród organizacji pożytku publicznego bezapelacyjnym liderem okazała się – podobnie jak rok wcześniej – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, której twarzą jest Beata Tyszkiewicz. Podatnicy wsparli tę OPP kwotą ponad 117 mln zł, kilkukrotnie wyższą od sum przekazanych następnym na liście organizacjom.
Instytucja 1 proc. została wprowadzona w Polsce w 2004 roku. Wówczas podatnicy sami wpłacali pieniądze na rzecz wybranej organizacji, a następnie zmniejszali podatek o przekazaną kwotę. W kolejnych latach zainteresowanie społeczeństwa pomocą finansową dla OPP systematycznie rosło.
Skokowy wzrost darczyńców (z 1,6 do 5,1 mln) odnotowano m.in. w 2008 r., od kiedy zadeklarowany przez podatników 1 proc. przekazują organizacjom urzędy skarbowe. Podatnicy nie muszą obecnie wypełniać również wielu formalności – na zeznaniu PIT wystarczy wpisać tylko numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego.
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.