WCK wirtualnie

Konwersja cyfrowa domów kultury

Wejherowskie Centrum Kultury zostało beneficjentem konwersji cyfrowej domów kultury. Dzięki niej możliwe będzie zrealizowanie wyjątkowego projektu „WCK wirtualnie”.

 

Pandemia stworzyła nową rzeczywistość. Spowodowała znaczny wzrost zainteresowania dostępem do kultury w formie online. Między innymi z tego powodu powołano do życia projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W ramach projektu ogłoszono konkurs grantowy. Jednym z jego laureatów zostało Wejherowskie Centrum Kultury. Pozyskane środki pozwolą zrealizować w Wejherowie projekt „WCK wirtualnie”. Zakłada on stworzenie unikalnej ścieżki edukacyjnej „Wirtualna Galeria WCK”. Będzie ona zawierała przekaz kultury w oparciu o materiały i środki wykonane za pomocą dostępnych narzędzi cyfrowych i technicznych dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu oraz szkolenie pracowników.
– To niezwykle ważny projekt. Umożliwi nam on – w sytuacji, gdyby pandemia wymusiła ponowne zamknięcie instytucji kultury – dostęp do widzów. Widzom zaś pozwoli na zapoznanie się z wystawami prezentowanymi w naszej galerii. Olbrzymie zainteresowanie naszą wirtualną wystawą Józefa Wilkonia pokazało, że tego typu realizacje nie są próżnym trudem! Wręcz przeciwnie – spotykają się z niezwykle ciepłym przyjęciem widzów
– mówi Anna Pobłocka, kierownik działu projektów Wejherowskiego Centrum Kultury.
Kilka kliknięć wystarczy do przeniesienia się – bez wychodzenia z domu – do galerii Filharmonii Kaszubskiej. Prezentowane w niej wystawy są różnorodne i regularnie się zmieniają.
W ostatnich latach odwiedzający mogli podziwiać prace: Jerzego Dudy-Gracza, Edwarda Dwurnika, Zdzisława Beksińskiego, czy …Salvadora Dalego.
– Nasze wystawy budzą spore zainteresowanie. Otrzymujemy wiadomości od widzów z różnych zakątków Polski, którzy wyrażają uznanie, ale i ubolewają, że nie mogą wybrać się do nas. Bardzo nas cieszy, że teraz będą mieli możliwość wybrać się do naszej galerii choćby w formie wirtualnej – podkreśla Adam Szulc, odpowiedzialny za promocję Wejherowskiego Centrum Kultury.
Celem projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych wśród społeczności lokalnej. Odbywać się ono będzie poprzez kompleksowe szkolenia, a także związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt. Program pozwoli na zbudowanie sieci nowocześnie działających Domów Kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.
Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022 r.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.