Medal Róży i Statuetka

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wybrano Zarząd organizacji na kolejną kadencję i prezesa, którym został ponownie Henryk Kanczkowski.

Podczas zebrania wielu działaczy otrzymało wyróżnienia za pracę na rzecz krzewienia kultury i tradycji kaszubskiej. Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara odznaczyli „Medalem Róży” Henryka Kanczkowskiego i Stanisława Starostę, a Leon Wesserling został uhonorowany Statuetką Jakuba Wejhera.
Złote Odznaki ZKP otrzymali: Bogdan Tokłowicz, Ludwika Wesserling i Henryk Skwarło. Srebrne Odznaki ZKP otrzymali: Lidia Müller, Krystyna Klawikowska, Alina Naczk, Wanda Mironkiewicz, Teresa Domnik, Halina Starosta, Ewa Lider, Grażyna Wirkus, Mirosław Gaffke i Jerzy Szreder.
O funkcję prezesa oddziału ubiegało się dwóch kandydatów. W wyniku wyborów Andrzej Sikora otrzymał 25 głosów, a Henryk Kanczkowski 35 i ponownie będzie kierował Zarządem Oddziału ZKP.
W skład zarządu zostali wybrani: Lidia Müller, Krystyna Klawikowska, Halina Płońska-Niklewska, Halina Rompca, Henryk Bielecki, Włodzimierz Dawidowski, Radosław Kamiński i Bernard Macholl. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Mirosława Gaffke, Stanisława Starostę i Władysława Kepkę.
Wejherowskie stowarzyszenie liczy 207 członków. W ramach oddziału działa liczący 47 członków Klub Strzebielino, Sekcja Plastyków, Klub Haftu Kaszubskiego „Tulipan”, Klub Skata Sportowego i Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka.
Zrzeszenie bierze czynny udział w życiu publicznym Wejherowa uczestnicząc w uroczystościach miejskich. Było partnerem rewitalizacji Parku Miejskiego – fundatorem eksponowanych w parku  płaskorzeźb Remusa i Aleksandra Majkowskiego.
Zrzeszenie w Wejherowie jest organizatorem Kaszubskiej Drogi Krzyżowej oraz fundatorem kopii tablicy z kaszubskim tekstem „Magnificat” w kościele pw. św. Anny.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.