Wsparcie kształcenia przyszłych księgowych

Uczniowie klas ekonomicznych Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie otrzymają praktyczne i teoretyczne wsparcie, które przyniesie w przyszłości wymierne korzyści w postaci dobrze przygotowanej do pracy kadry księgowych i specjalistów finansowych.

 

Podpisano porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa lokalnego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wejherowie, Uniwersytetem Gdańskim – Katedrą Rachunkowości, Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Okręgowym w Gdańsku.
Celem umowy jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwentów PZS nr 3 do wykonywania zawodu księgowego, zapewnienie uczniom dobrego startu na rynku pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Stąd porozumienie przewiduje szeroką współpracę ww. podmiotów m.in. w zakresie realizacji wykładów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, konkursów, praktyk oraz zajęć w Klubie Młodego Księgowego.
– Od wielu lat staramy się powiązać w naszych szkołach wiedzę teoretyczną z praktyczną, dlatego podpisujemy wiele takich umów z uczelniami wyższymi i zakładami pracy. Obecne porozumienie ma służyć nie tylko szkole i uczniom, którzy są na początku swojej drogi zawodowej związanej z księgowością, ale również pracodawcom i tym, którzy będą z tej kadry korzystać. Umowa zakłada bardzo szeroką współpracę, która ma wzbogacić wiedzę uczniów, dawać perspektywy rozwoju, ale też wspomóc przedsiębiorców, którzy zyskają możliwość pozyskania przyszłych pracowników – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
W tej chwili w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie na kierunkach związanych z ekonomią i rachunkowością kształci się ponad 200 uczniów.
– Szkoła skorzysta na współpracy z wiodącą jednostką dydaktyczną na Pomorzu – Katedrą Rachunkowości UG. To dla nas duża nobilitacja, a zamiary współpracy są bardzo konkretne – wzajemne wizyty studyjne, wykłady, zajęcia koła rachunkowości czy spotkania ze studentami i wykładowcami uniwersyteckimi. Ponadto otrzymamy wsparcie merytoryczne ze strony Stowarzyszenia Księgowych i UG w związku ze zmieniającymi się nieustannie przepisami – mówi dyrektor PZS nr 3 Wojciech Rogocki.
Uczniowie PZS nr 3 w Wejherowie po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie technik rachunkowości i technik ekonomista będą mieli możliwość podjęcia dalszej nauki i pogłębiania wiedzy na uczelni wyższej.
– Dla uniwersytetu najważniejsze jest pozyskiwanie studentów, czyli zachęcanie młodzieży, a w tym przypadku uczniów tej konkretnej szkoły do tego, żeby chcieli kontynuować naukę na naszej uczelni. To są ludzie już przygotowani w zakresie ekonomii, rachunkowości i dla nich naturalnym, kolejnym krokiem w tej karierze jest kształcenie wyższe – zaznacza Kierownik Katedry Rachunkowości UG prof. dr hab. Jerzy Gierusz.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Dzięki tej współpracy w szkole powstanie Klub Młodego Księgowego, który pozwoli na poznanie tajników zawodu księgowego.
– Członkowie będą mogli czerpać wiedzę od doświadczonych księgowych, którzy są praktykami, spotykać się z biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi, aby dogłębnie poznać zawód – mówi Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku Dorota Kania.
Podpisana umowa ma służyć uczniom od początki ich zawodowej ścieżki, aż do momentu zaistnienia na rynku pracy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.