Czas na witraże

Remont elewacji, odnawiane witraże, nowe tabernakulum i inne elementy wyposażenia wnętrza – kościół pw. Trójcy Świętej w Wejherowie od kilku lat odzyskuje blask i wygląd, godny jednego z najważniejszych zabytków w mieście. Pierwszy kościół w tym miejscu ufundował w 1643 roku założyciel miasta Jakub Wejher, a świątynię rozbudowywali kolejni fundatorzy i proboszczowie. Obecny proboszcz, ks. dziekan Tadeusz Reszka, z pomocą miasta i ofiarodawców dba o ochronę zabytkowych murów i wnętrz oraz o coraz piękniejszy wizerunek wejherowskiej Kolegiaty.

 

W tym roku kontynuowany jest remont elewacji kościoła Trójcy Świętej w Wejherowie. Prace będą trwały ok. dwa miesiące.
W tym roku kontynuowany jest remont elewacji kościoła Trójcy Świętej w Wejherowie. Prace będą trwały ok. dwa miesiące.

– Obecny Rok Wiary szczególnie zobowiązuje nas do podejmowania inicjatywy i działania, bo wiara bez uczynków jest martwa – mówi ks. Tadeusz Reszka. –  Kościół jest żywy, a to, co się w nim dzieje powinno być zauważalne z zewnątrz. Wpisuje się w to m.in. rewitalizacja Kolegiaty, trwająca od kilku lat. W tym roku, dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta w wysokości 100 tysięcy zł, rozpoczęliśmy remont południowej elewacji.
Program całościowej rewitalizacji kościoła oszacowano na 3,5 mln zł. To ogromna suma, ale realizacja odbywa się stopniowo, rok po roku. Przypomnijmy, że elewacja frontowa (zachodnia) została odnowiona w ubiegłym roku. Teraz rusztowania stoją przy ścianie od strony plebanii. Prace zakończą się za około dwa miesiące.
– Prezydentowi Wejherowa i Radzie Miasta, którzy doceniają nasz trud,  należą się podziękowania za troskę o zabytki w mieście, w tym o Kolegiatę – dodaje ks. dziekan.  
Niezależnie od dotacji z miasta, latem tego roku rozpoczęto inne ważne zadanie – renowację zabytkowych  witraży.
– Dzięki dobroci parafian i donatorów, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, rozpoczęliśmy odnawianie witraży, po raz pierwszy od ich powstania –  wyjaśnia ks. Tadeusz Reszka. – Witraże są demontowane i przeoławiane, a także uzupełniane, zgodnie ze sztuką konserwatorsko-restauratorską. Planujemy odnowić co miesiąc jeden witraż. Na razie zakończono renowację trzech witraży w prezbiterium.
Odnowione witraże są datowane po 1920 roku, a przy ich demontażu odkryto sygnaturę autora i warsztatu: Ferdynand Mueller GLAS  MALEREI QUEDLINBURG.

Jeden z odnowionych witraży w prezbiterium.
Jeden z odnowionych witraży w prezbiterium.

– Będę zabiegał o dalsze środki, bo musimy odnowić wszystkie witraże w 17 oknach. Pochodzą one z różnych okresów i różnych szkół witrażowych, ale harmonizują ze sobą. Ze względu na ich wartość historyczną i artystyczną wymagają specjalnej troski i ostrożności – dodaje ks. dziekan.
Wszystkie prace wykonują specjaliści z Autorskiej Pracowni Witraży Obiekt dr. Marcina Czeskiego w Wagowie pod Poznaniem.
– Po raz pierwszy w okresie mojego proboszczowania otrzymaliśmy dofinansowanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, który przekazał na witraże 24 tys. zł  – mówi ks. T. Reszka.
Jak wyjaśnia ks. dziekan, zabytkowy kościół to dobro narodowe, o które powinni się troszczyć zarówno konserwator, jak i minister kultury. Ksiądz jest tylko zarządcą, ale powinien przypominać innym o obowiązku dbania o świątynię, a także sam inicjować różne prace.
– Musimy zachować nasze dziedzictwo dla następnych pokoleń, zadbać o historię, sami się w nią wpisując – mówi ksiądz. – Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym możemy wykonać te prace. Na jeden witraż składają się grupy ludzi dobrej woli. Razem możemy zrobić więcej, a przecież wiara czyni cuda.
Dodajmy, że koszt odnowienia jednego witrażu (jedno okno) to ok. 30 tys. zł. Obejmuje to m.in. wykonanie nowego zewnętrznego przeszklenia witrażowym jasnym szkłem. Dzięki temu odnowiony witraż umieszczany jest na stalowej ruchomej ramie.
Ofiarodawcami są m.in.: Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP- ZW (rewitalizacja witrażu św. Józefa – patrona rzemieślników), Radca Duchowy ks. Jan Gaszta, Rada Parafialna.
Zmiany wewnątrz kościoła zaczęły się kilka lat wczesniej, od zainstalowania w 2005 roku ogrzewania podłogowego, remontu zakrystii (2006 r.) malowania ścian (2007), zamontowania nowego ołtarza (2008).
W tym roku w Kolegiacie pojawiło się nowe piękne prezbiterium, wykonanego przez znanego gdańskiego artystę Mariusza Drapikowskiego.
– To wotum wdzięczności parafian wejherowskiej Kolegiaty, którzy w Roku Wiary wspierali dzieło „Dom dla Boga” – informuje ks. dziekan.
W kościele przybywa obrazów, głównie portretów i rzeźb. Stanęła tam także kopia figurki z sanktuarium maryjnego w Swarzewie. Mało kto wie, że cudowna figura Matki Bożej Królowej Morza była w czasie wojny przechowywana właśnie w kościele Trójcy Świętej w Wejherowie. Kopia figurki została poświęcona podczas tegorocznego wrześniowego Odpustu Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Swarzewie.
Warto przypomnieć, że remont przeszły konfesjonały oraz drzwi do świątyni. Ale to nie wszystko. Plany ks. dziekana i parafian sięgają dalej, obejmując m.in. wymianę starych zniszczonych ławek na nowe. Jak mówi ks. Tadeusz, dębowe drzewo jest już przygotowane, bo najważniejsze jest myślenie o przyszłości już teraz.

AK.

Wejherowianie budują  nowy kościół
Ks. dziekan Tadesz Reszka przypomina że wszystkie wejherowskie parafie w Roku Wiary angażują się w różne dzieła, ale też wspólnie budują nowy kościół jako wotum dziękczynienia za dar błogosławionego Jana Pawła II, przygotowując się do Jego kanonizacji. Tym wspólnym dziełem jest nowa parafia św. Karola Boromeusza w Wejherowie, która staje się znakiem komunii wejherowian na ziemi, ofiarowanej przez parafię Trójcy Świętej w Wejherowie. Każdy dokłada swoją cegiełkę na nowy kościół .

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.