Wzgórze krajoznawców

15 października br. grupa turystyczna „Wejherowskie trampy” zdobyła najwyższe wzgórze Wejherowa o wysokości 149,7 m n.p.m. nadając mu nazwę „Wzgórze krajoznawców”.

Nazwę wybrano w wyniku głosowania po burzliwej dyskusji na szczycie. Pomysłodawcami wydarzenia i przewodnikami na trasie byli Mieczysław Wojecki, wykładowca geografii, wolontariusz w Stowarzyszeniu WUTW i Dariusz Dębski, przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK. 45-osobową grupę seniorów, w tym turystów z Gdyni, prowadziły i dbały o ich bezpieczeństwo wolontariuszki turystyki pieszej SWUTW – Alicja Orszulak i Jolanta Czeczótka oraz przewodnik PTTK Renata Makiła.
Trasa na wzniesienie wynosiła 8 km, od Parku Miejskiego czerwonym szlakiem w kierunku na Młynki, a samo wzniesienie znajduje się mniej więcej na wysokości cmentarza w Śmiechowie. A.Orszulak

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.