Niesłyszący pracownik

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie odbyła się konferencja „Niesłyszący pracownik”, zorganizowana w ramach projektu  „Będę dobrym fachowcem”, finansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet). Beneficjentami projektu są uczniowie niesłyszący szkół zawodowych i technikum ośrodka.

Podczas konferencji podjęto dialog  środowisk pracodawców i instytucji  działających na rzecz osób niepełnosprawnych, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym słuchowo podjęcie zatrudnienia. Chodzi o pracę, zgodną z ich kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami młodzieży niesłyszącej oraz w warunkach dostosowanych do jej potrzeb.
Celem projektu jest szersze otwarcie rynku pracy dla naszych niesłyszących absolwentów, a podczas wrześniowej konferencji w Wejherowie przedstawiono informację nt. sytuacji zawodowej osób niesłyszących, stanowiska ich pracy i sposobów komunikacji w miejscu pracy
W konferencji uczestniczyli: pracodawcy z woj. pomorskiego,  przedstawiciele Cechów, Izb Przemysłowo – Handlowych, Pracodawców Pomorza, przedstawiciele instytucji rynku pracy: WUP, PUP,  UM oraz instytucji pomocowych, takich jak  PFRON PCPR. W spotkaniu wzięli udział niesłyszący pracownicy i ich pracodawcy oraz niesłyszący uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych, ich rodzice i nauczyciele.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.