Miasta w obliczu globalnego ocieplenia

Debata z okazji jubileuszu OPEC

Z okazji 60-lecia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni, w tamtejszym Teatrze Miejskim odbyła się jubileuszowa uroczystość, połączona z debatą „Miasta w obliczu globalnego ocieplenia”. Zaprezentowano też nową stronę internetową przedsiębiorstwa z mapami termowizyjnymi miast. OPEC Spółka z o.o. dostarcza ciepło mieszkańcom Gdyni, Redy, Rumi i Wejherowa.

 

Tematem debaty, zorganizowanej z okazji jubileuszu przedsiębiorstwa były wyzwania, jakie stoją przed samorządami w obliczu globalnego ocieplenia i konieczności zastosowania nowych rozwiązań technologicznych, redukujących gazy cieplarniane. Wśród prelegentów byli: prof. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Adam Cenian z Polskiej Akademii Nauk, Beata Rutkiewicz – zastępca Prezydenta Wejherowa, Bartosz Frankowski – pełnomocnik Prezydenta Gdyni, Elżbieta Kowalewska – dyrektor oddziału Wybrzeże PGE EC oraz Janusz Różalski – prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom Gdyni, Rumi i Wejherowa. Obsługując ponad 60 proc. mieszkańców, OPEC pokrywa ok. 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.
Jednym z ważnych proekologicznych celów przedsiębiorstwa jest rezygnacja ze stosowania węgla do 2030 roku.

 

Wyzwaniem są finanse
Beata Rutkiewicz, zastępca Prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta

– OPEC, który obchodzi jubileusz 60-lecia, ma ogromne znaczenie dla naszego miasta, ponieważ razem ze spółką gazowniczą są dostarczycielami ciepła, które spełnia wymogi klimatyczne i co ważne, jest rozwiązaniem na miarę naszych możliwości finansowych. Mogę powiedzieć, że Wejherowo jest w dobrej sytuacji, ponieważ firma OPEC bardzo wcześnie i bardzo dużo poświęciła czasu na to, aby rozwiązania dotyczące sieci ciepłowniczej były nowoczesne. Dzisiaj musimy przekonać mieszkańca miasta, który ma w domu stary, węglowy piec, aby chciał go zlikwidować. Jednak prawdziwym wyzwaniem dla mieszkańca i samorządu są finanse, bez nich niewiele zrobimy.
Liczymy na Unię Europejską, bo dzisiejszy okres programowania skupia się właśnie w większości na zmianach klimatycznych i liczymy, że będziemy mogli pozyskiwać te środki. W imieniu prezydenta Wejherowa i mieszkańców, chciałabym pogratulować jubileuszu i podziękować za to, co już się wydarzyło, bo zmiany są ogromne, a spółce życzymy wizji, dalszej odwagi i współpracy, bo ta jest najważniejsza.

 

Modernizacje, inwestycje, projekty

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni powstało w 1961 r. jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które dwa lata później zaczęło zasilać miasto w ciepło. W 1963 roku Gdynia, jako trzecie miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) otrzymała ciepło ze skojarzonego źródła. W 1974 roku wojewoda gdański przekształcił MPGC w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC), które obejmuje ciepłownictwo m.in. w Wejherowie.
W 1997 r. następuje modernizacja i restrukturyzacja systemu ciepłowniczego w Wejherowie w ramach umowy zawartej z Fundacją EkoFunduszu, którego podstawowe zadanie stanowi finansowanie przedsięwzięć mających wpływ na ochronę środowiska. W 2013 roku w Wejherowie otwarto elektrociepłownię gazową.
W latach 2017-2018 OPEC podpisało umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 8 projektów w celu zmniejszenia emisyjności gospodarki, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Koszt inwestycji to ponad 120 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 50 mln zł.

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.