Wejherowo ciągle zmienia oblicze Remonty zabytkowych kamienic w ramach rewitalizacji

W ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Wejherowie projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, kolejne wspólnoty mieszkaniowe uzyskały środki z Unii Europejskiej i zrealizowały remonty kamienic. Tym razem przeprowadzono je w domach: przy ul. Puckiej 9 i Dworcowej 1.

 

Fot. Urząd Miejski
Fot. Urząd Miejski

W ramach projektu unijnego wykonano remont elewacji ściany wschodniej i południowej budynku mieszkalnego przy ulicy Puckiej 9 w Wejherowie. Łączny koszt zadania wyniósł 248,4 tys. zł, z czego wkład własny wspólnoty mieszkaniowej – 140,4 tys. zł. W budynku przy ul. Dworcowej 1 wyremontowano elewację południowej i zachodniej ściany oraz utwardzono teren wokół kamienicy. Inwestycja kosztowała 270 tys. zł, z czego wkład wspólnoty wyniósł 144 tys. zł. W obu przypadkach resztę środków dołożyła Unia Europejska.
– Wspólnoty mieszkaniowe, które są partnerami w projekcie rewitalizacyjnym „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Każda wspólnota przystępując do konkursu musiała przedstawić zakres prac, który zamierza zrealizować. Najczęściej są to remonty elewacji, klatek schodowych, ale są także projekty dotyczące zagospodarowywania otoczenia kamienic.
– Remonty kamienic w ramach rewitalizacji to dobry przykład współpracy władz miasta z mieszkańcami we wspólnotach mieszkaniowych i wykorzystania środków unijnych – podkreśla radny Wojciech Kozłowski, który od wielu lat wspiera projekt rewitalizacji.
Zadania współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.