Trwają remonty na drogach powiatowych w gminie Łęczyce

Trwają intensywne prace remontowe na drogach powiatowych w gminie Łęczyce. Zadania realizowane są w Świchówku i Dzięcielcu. Projekty otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Remont drogi powiatowej Kisewo – Żelazno na odcinku Świchowo – Świchówko o długości około 2,5 km, powoli zbliża się do końca. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 sierpnia br.
– Prace drogowe na tym odcinku są bardzo zaawansowane. Zostały już wylane dwie warstwy asfaltu. Teraz trwają roboty wykończeniowe związane z remontem pobocza i malowaniem pasów – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.
Zakres prac obejmował m.in. remont nawierzchni, regulację wysokościową zjazdów oraz usunięcie krzewów i odrostów występujących w pasie drogowym.
Zadanie jest realizowane przez Powiat Wejherowski przy współpracy z Gminą Łęczyce i przy dofinansowaniu z RFRD.
Prace remontowe związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Dzięcielec – Rozłaski Bór już się rozpoczęły i zakończą się jeszcze w tym roku.
– W ramach inwestycji zrealizowany zostanie remont 3,5 km fragmentu drogi powiatowej, której nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym – wyjaśnia Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.
Prace polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie, nałożeniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, nałożeniu warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego, wykonaniu poboczy gruntowych, remoncie istniejących zjazdów oraz poszerzeniu jezdni.
Całkowity koszt obu remontów to ponad 4 mln zł, 50% tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
– Przebudowa dróg na terenie gminy Łęczyce przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia poziomu i komfortu jazdy użytkowników na tych odcinkach – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dzięki pozyskanym środkom z rządowego funduszu możemy przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze budżetowe na inne, ważne zadania drogowe.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.