Nowocześnie i oszczędnie

Uczniowie ze Strzebielina od początku roku szkolnego korzystają z dodatkowego nowego budynku szkoły podstawowej. Zakończono pierwszy etap budowy obiektu, łącznie z przebudową boisk, sytemu grzewczego, wymianą źródła ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii (pompy ciepła). Całkowita wartość inwestycji to ok. 6,5 mln zł.

Rozpoczęcie roku szkolnego w rozbudowanej szkole podstawowej w Strzebielinie.
Rozpoczęcie roku szkolnego w rozbudowanej szkole podstawowej w Strzebielinie.

Już w lutym została zakończona „Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu”, mająca na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – ciepła ziemi.
Natomiast w sierpniu zakończona została „Rozbudowa I etapu budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie”. W dobudowanej części usytuowano wejście główne do szkoły, szatnie dla uczniów, dwa sanitariaty, pięć sal dydaktycznych, przestronny korytarz. Nowa część połączona jest z dotychczasowym  budynkiem. Wraz z rozbudową  obiektu kupiono pomoce dydaktyczne,  meble, wykonano oświetlenie terenu, chodniki. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Nasza szkoła powiększyła swoją bazę o pięć pomieszczeń klasowych, toalety i nową szatnię. Z tych pomieszczeń będą korzystać dwie „zerówki” i klasy od I do III. Nowy wizerunek zyskał szkolny plac apelowy i wjazd do szkoły, wyłożone kostką brukową – mówi Teresa Hinc, dyrektor ZKiW Strzebielino Osiedlu. – Cały teren został zmelioralizowany, dzięki czemu wody deszczowe nie będą przeszkodą w dojściu do szkoły, co często zdarzało się w latach ubiegłych.
Powstały także boiska z nowoczesną nawierzchnią. Urządzono m.in. boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, boisko do badmintona, plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze, boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, bieżnię o nawierzchni sztucznej wraz ze skocznią w dal.
Teraz przed inwestorem, czyli gminą Łęczyce drugi etap inwestycji, w tym wykonanie instalacji dolnego źródła ciepła – wymiennika gruntowego pionowego w odwiertach, po czym nastąpi dostawa i montaż drugiej pompy ciepła wraz z urządzeniami i armaturą.
Projekt, którego wartość wyniosła blisko 1,9 mln zł ma na celu kompleksową przebudowę systemu ogrzewania, aby uzyskać oszczędności w kosztach.
Wykonawcą przebudowy systemu grzewczego było konsorcjum „Czysta energia dla Strzebielina”, złożonego z 2 SUN Adam Łojewski Sp. K. z Gdańska oraz ORGNIKS WZPU Jacek Suchecki z Gdańska.
Przebudowę kompleksu  boisk wykonała firma Eurostepart Nawierzchnie Bezpieczne Jerzy Zieleniewski z Wejherowa. Natomiast rozbudową budynku szkolnego zajęła się firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.