Najpiękniejsze ogródki

Po raz drugi (poprzednio w 2010 roku) Rodzinny Ogród Działkowy im. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej w Wejherowie został ogólnopolskim laureatem konkursu na najpiękniejszy ROD. Oznacza to, iż znalazł się w gronie 10 najpiękniejszych ogrodów w Polsce (na 4 948 zrzeszonych w PZD!). W konkursie na szczeblu krajowym można startować nie częściej niż raz na 3 lata.

Ukwiecone rabaty, drzewka rodzące owoce, długie grządki warzyw, plac zabaw, dom działkowca i altany, a nawet mini szklarnie. Te wszystkie elementy złożyły się na niebywały sukces Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy przy ulicy Nadrzecznej w Wejherowie. W konkursie wojewódzkim ROD im. Ceynowy zajął w 2013 roku pierwsze  miejsce.
Dodatkowo w konkursie ogólnopolskim państwo Elżbieta i Artur Kriger (działka nr 60) otrzymali wyróżnienie w kategorii „Wzorowa Działka Roku 2013”. Sukces tym większy, że to jedna z 966 332 działek w Polsce, które funkcjonują przy rodzinnych ogrodach działkowych.

Elżbieta Kriger na swojej działce, wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie.
Elżbieta Kriger na swojej działce, wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie.

Rodzinny Ogród Działkowy przy ul. Nadrzecznej spełnił wszystkie kryteria, brane pod uwagę w konkursie. Oceniane było m.in. zagospodarowanie działek, bezpieczeństwo w ogrodzie, zgodność zagospodarowania ogrodu z planem zagospodarowania i racjonalność wykorzystania terenu, a także aktywność ROD.
– Jest to uwieńczenie niemal 60-letniej historii ogrodu, pracy działkowców i całego zarządu, którym kieruję od 1997 roku – mówi prezes Kazimierz Miotk. – Jesteśmy dumni z naszej „małej ojczyzny”. To nasza oaza spokoju, miejsce wypoczynku naszych rodzin, spotkań rodzinnych.
Wielu, zwłaszcza starszych, działkowców pamięta, ile pracy należało włożyć w rekultywację tego miejsca, które powstało na wysypisku śmieci. Niezliczone odłamki szkła pozostawiły blizny na rękach pracujących tam osób. Mimo to pracowali dzielnie, aby założyć grządki z warzywami i kwiatami.
Naturalną granicę ogrodu stanowi rzeka Reda. Działki położone są na terenie zalewowym. Infrastruktura ogrodu składa się m.in. z ogrodzenia zewnętrznego, wykonanego z siatki stalowej, a także żywopłotu, sieci energetycznej (kabel ziemny z doprowadzeniem do altan), sieci wodociągowej (hydrofornia pobiera wodę z rzeki Reda).
Na terenie ogrodu zlokalizowany jest także budynek administracyjno-biurowy z salą i zapleczem kuchenno-sanitarnym, podłączonym do kanalizacji miejskiej, oraz toaleta dla użytkowników działek. W tym miejscu można pobierać wodę pitną.

Zarząd ROD im. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej w Wejherowie może pochwalić się mnóstwem pucharów i dyplomów, które działkowicze wywalczyli w tegorocznych konkursach na szczeblach ogólnopolskim i wojewódzkim.
Zarząd ROD im. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej w Wejherowie może pochwalić się mnóstwem pucharów i dyplomów, które działkowicze wywalczyli w tegorocznych konkursach na szczeblach ogólnopolskim i wojewódzkim.

Właściciele działek to prawdziwi pasjonaci zieleni,  którzy dokładają wszelkich starań, aby ich ogrody wyglądały jak najlepiej. Trawa jest wykoszona, a rośliny wypielęgnowane.
Działki są bardzo różnorodne i oryginalne, niczym nieodbiegające od ogrodów, które możemy oglądać w telewizyjnych programach, takich jak „Maja w ogrodzie”.          
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Rodzinny Ogród Działkowy im. Ceynowy powstał w 1955 roku, a inicjatorem założenia ogrodu była PSS „Społem” w Wejherowie.
Powierzchnia ogrodu wynosi 5,2 ha, działki zaś użytkuje 129 rodzin.
Większość użytkowników stanowią emeryci i renciści.

KONKURS OFERT
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ogłasza konkurs ofert na wykonanie modernizacji sieci energetycznej na terenie ogrodu:  wymiana kabla o długości 237 m oraz wymiana 4 złączy pomiarowo-rozdzielczych przy działkach.
Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Kazimierza Miotk pod nr tel. 508-717-388 oraz p. Mieczysława Kijek pod nr tel. 782-794-751.
Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Termin składania ofert pisemnych do dnia 16.10.2013 r. na adres: ROD im. Floriana Ceynowy, ul. Nadrzeczna 32, 84-200 Wejherowo, skrytka pocztowa nr 25

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.