Ważna historia

Niepubliczna Szkoła Rzemiosł w Wejherowie, prowadzona przez Powiatowy Cech Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców, rozpoczęła kolejny rok szkolny. Ambitne plany ma w tym roku m.in. kółko historyczne, w którym spotyka się regularnie 30 uczniów, zainteresowanych dziejami Polski i naszego regionu. Dzięki ich działalności, a także dzięki dyrektorowi i nauczycielom placówki, takie wartości, jak patriotyzm, szacunek do historii, kultury i tradycji poznają wszyscy uczniowie rzemieślniczej szkoły.

W minionym roku szkolnym, pod kierunkiem nauczyciela historii Karola Bronka, młodzież poznawała historię miasta, gminy oraz powiatu wejherowskiego, w tym m.in. biografie księży Edmunda Roszczynialskiego i Walentego Dąbrowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego. Uczniowie poznawali szczegółowo historię mordów na Polakach w Piaśnicy oraz Katyniu, przyczyny i skutki wielkich kryzysów ekonomicznych, losy Polaków wywiezionych przymusowo do Niemiec hitlerowskich oraz Związku Radzieckiego, polskie powstańcze zrywy niepodległościowe, a także tragiczne powojenne „żołnierzy wyklętych”.  Wykonywali też konkretne prace, opiekując się historycznymi miejscami i obiektami. Uczestniczyli w obchodach rocznic ważnych wydarzeń.

Młodzież z Niepublicznej Szkoły Rzemiosł uczestniczy w  obchodach ważnych rocznic, m.in. w Piaśnicy.
Młodzież z Niepublicznej Szkoły Rzemiosł uczestniczy w obchodach ważnych rocznic, m.in. w Piaśnicy.

Do takich działań zacheca i wspiera je dyrektor rzemieślniczej szkoły, Henryk Pranga.
– Przynajmniej raz w tygodniu uczniowie i uczennice z klas pierwszych i drugich pomagali w sprzątaniu grobów księży Edmunda Roszczynialskiego oraz Walentego Dąbrowskiego – mówi Karol Bronk, opiekun koła historycznego. – Jesienią ubiegłego roku młodzież z naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach ku czci pomordowanych w Lesie Piaśnickim w latach 1939-1940, a w listopadzie uczniowie uczestniczyli w lekcjach muzealnych, organizowanych przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Tematem zajęć była historia dworków i pałaców na terenie powiatu wejherowskiego oraz zasługi Jakuba Wejhera w tworzeniu naszej Małej Ojczyzny.
Uczniowie dowiedzieli się, jak sporządzić tabakę i pośmiali się z kaszubskich żartów.
Młodzież przygotowała projekt pn. „Historia naszych zawodów”. W ramach projektu, fryzjerki pisały pracę o pochodzeniu nożyczek i fryzur. Mechanicy przedstawili narodziny BMW i Mercedesa, a stolarze prezentowali historię pilarki tarczowej oraz frezerki. Sprzedawcy zajęli się pierwszymi technikami marketingu, natomiast kucharze ukazywali genezę potraw.
Uczniowie z koła historycznego uczestniczyli w otwarciu wystawy „Święci Kaszub” pod patronatem honorowym Metropolity Gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia oraz bpa pelplińskiego ks. Ryszarda Kasyny. Ciekawą wystawę poświęconą zamordowanym kapłanom Ziemi Kaszubskiej otwarto w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Sąsiadujący ze szkołą zabytkowy cmentarz w Wejherowie jest często odwiedzany przez uczniów NSR, którzy sprzątają groby zasłużonych wejherowian.
Sąsiadujący ze szkołą zabytkowy cmentarz w Wejherowie jest często odwiedzany przez uczniów NSR, którzy sprzątają groby zasłużonych wejherowian.

W ciągu roku szkolnego młodzież obejrzała filmy historyczne: „Śmierć jak kromka chleba”, „Żołnierze Wyklęci”, „Pseudonim Anoda”.
W maju odbyły się dwa szkolne konkursy historyczne, a piątka uczniów wzięła udział w XIV powiatowym konkursie o Jakubie Wejherze. Tuż przed przerwą wakacyjną młodzież wystawiła przedstawienie teatralno-muzyczne o mordzie na kaszubskiej inteligencji w Piaśnicy oraz uczestniczyła w wyjeździe do obozu Stutthof.  
W tym roku szkolnym w planach są m.in. poznawanie Polaków, którzy zmienili bieg dziejów: Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, a także zapoznanie się z biografią polskich laureatów Nagrody Nobla.
– Tematem naszych zajęć będzie też historia granic państwa polskiego na przestrzeni dziejów, historia Gryfa Pomorskiego, biografie sławnych Kaszubów – dodaje Karol Bronk. – Młodzież weźmie udział w uroczystościach w Piaśnicy.  
Nie zabraknie zajęć, dotyczących historii rzemiosła, w ramach których młodzież przygotuje przedstawienie teatralno-muzyczne „Początki rzemiosła“. W planach jest obejrzenie filmu „Jack Strong“ o Ryszardzie Kuklińskim oraz „Noe”.

AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.