Sen o szkole

Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie, z okazji  50-lecia zaprasza do udziału w konkursie literackim „Sen o Szkole”.
Celem konkursu jest uczczenie jubileuszu szkoły, promowanie szkoły, zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. Konkurs adresowany jest do uczniów i absolwentów SP nr 9 oraz do rodziców.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu, niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, w formie opowiadania z dialogiem, opowiadania z elementami charakterystyki, opowiadania z elementami opisu, eseju.
Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, w jednym egzemplarzu, opatrzonym godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
Prace należy składać do 30 listopada 2013 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, os. 1000-lecia PP, z dopiskiem „Konkurs Sen o Szkole” lub na adres:  sp9.wejherowo.pl
Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez dyrektora SP nr 9 w Wejherowie. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w książce z okazji 50-lecia Szkoły.
O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje na stronie internetowej szkoły:
www.sp9wejherowo.pl  do 26 grudnia 2013 r.
Szczegółowe informacje: sekretariat szkoły – tel. 58 672 20 10.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.