85 lat Figury w Śmiechowie

Matka Boża Królowa Polski

Figura Matki Bożej Królowej Polskiej, widoczna z głównej drogi krajowej nr 6 (ul. Gdańska) stoi w Śmiechowie od 85 lat. Rocznica powstania Figury przypada wkrótce, bo 20 września br. Wiąże się z nią ciekawa historia, która jest jedną z kart historii Wejherowa, a także dziejów parafii pw. NMP Królowej Polski.

 

Historia tego miejsca sięga 1934, kiedy powołano do życia Wejherowskie Towarzystwo Ogródków Działkowych Małych Osiedli Podmiejskich w Śmiechowie. Koncepcję pomnika nakreślił prezes wspomnianego Towarzystwa – Aleksander Jankowski. Projekt ten, jako obiekt kultu religijnego zatwierdził ks. Edmund Roszczynialski. W dzieło właczył się osobiście burmistrz Teodor Bolduan, udzielając pomocy finansowej i administracyjnej. Projekt spotkał się z życzliwym przyjęciem mieszkańców, którzy uczestniczyli w zbiórce publicznej (na potrzeby akcji wydrukowano specjalne „cegiełki”).
Budowę figury pierwotnie nazywaną Figurą Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, rozpoczęto wiosną 1936 r. wmurowując w postument kamień węgielny. Figurę wyrzeźbił Ignacy Zelek z Torunia. Obok figury stanęła dzwonnica z dzwonem o wadze 100 kg, który wzywał mieszkańców do modlitwy o godzinie 6, 12 i 18.
20 września 1936 r. podczas podniosłej uroczystości Figurę Matki Bożej poświęcił ks. prałat Edmund Roszczynialski. Wśród licznych gości byli m.in.: burmistrz Wejherowa Teodor Bolduan i Starosta Morski Antoni Potocki.
W 1939 r. Niemcy zabrali dzwon, przetapiając go na cele militarne i zamierzali zniszczyć figurę. Nie udało im się rozwalić jej młotami. Ostatecznie, wykorzystując więźniów Zakładu Karnego, zakopali figurę wraz z postumentem.
W 1946 roku figurę odkopano i odnowiono. Głównymi inicjatorami byli: Jan Piwnicki, Tadeusz Maliński, Teodor Sikora, Jan Szulc, Florian i Jan Kierznikowicz oraz Jan Kitowski.
W 2001 po modernizacji drogi krajowej nr 6 figura znalazła się poniżej poziomu drogi. Dzięki staraniom mieszkańców Śmiechowa i wsparciu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, figura została ustawiona na podwyższonym fundamencie i odnowiona pod okiem konserwatora zabytków.
W kolejnych latach odnowiono teren wokół figury oraz przywrócono oryginalny wygląd drewnianej dzwonnicy. W jej wnętrzu wbudowano nowy mechanizm uruchamiający automatycznie dzwon. Pozłocono też korony Matki Bożej i Dzieciątka. Przez wszystkie lata figura była otoczona opieką mieszkańców, zwłaszcza Wandy Piwnickiej, Janiny Pustelnik i Teresy Uzdrowskiej.
* * *
Obecnie figura znajduje się pod opieką prezydenta Wejherowa i pod nadzorem służb miejskich: Zakładu Usług Komunalnych oraz Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Na podstawie książki „Figura Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie” Mirosława Lademanna.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.