Wejherowo Liderem Edukacji

Nagrody w ogólnopolskim konkursie

Wejherowo uhonorowano czterema nagrodami w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. To wspólny sukces pracowników i dyrektorów szkół podległych miastu, uczniów z rodzicami, pracowników obsługi z Centrum Usług Wspólnych oraz władz Wejherowa.

 

Organizatorem konkursu i programu, w którym wzięło łącznie 163 samorządów z całej Polski, była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Wejherowski samorząd otrzymał też Wyróżnienie Nadzwyczajne „Primus” za najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez recenzentów, co potwierdza, że Wejherowo jest liderem na tle innych samorządów w Polsce wdrażającym innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji.
W uzasadnieniu do nagrody czytamy: „Gmina Miasta Wejherowa może być wzorem dla innych wielkościowo (a także większych gmin województwa pomorskiego) jak efektywnie i długofalowo inwestować w edukację dzieci i młodzieży, wychodząc z założenia, iż podstawa nauczania zdobyta w przedszkolu, szkole podstawowej i w innych ośrodkach proedukacyjnych będzie procentować w przyszłości. (…) Gmina Miasta Wejherowa jest liderem wśród JST odnośnie inwestycji infrastrukturalnych mających systemowo podnosić jakość edukacji w szkołach i przedszkolach.”
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt został uhonorowany Medalem Edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia” i znalazł się w gronie dziewięciu włodarzy w kraju o najwybitniejszych osiągnięciach w dziedzinie zarządzania oświatą. Komisja doceniła wieloletnie działania Prezydenta na rzecz środowiska edukacyjnego, realizację inicjatyw prospołecznych, wieloobszarową edukację, także historyczno-środowiskową.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy otrzymała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości, jako jedna z 20 najlepszych szkół i placówek w Polsce, wyróżniających się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
– Bardzo cieszę się że komisja, w której zasiadają profesorowie: wybitni eksperci w dziedzinie edukacji, dokonując audytu wielu organów prowadzących szkoły w całym kraju, uznała, iż Wejherowo reprezentuje wysoki poziom zarządzania oświatą i wdraża nowatorskie, innowacyjne działania w tym zakresie – powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz zastępca prezydenta Wejherowa. – Wyróżnienia Nadzwyczajne „Primus” otrzymało jedynie sześć samorządów w Polsce, co stawia nasze miasto w ścisłej czołówce samorządów.

 

– Sukcesu nie osiąga się w pojedynkę, ale dzięki współpracy, dlatego chciałbym podziękować dyrektorom naszych placówek oświatowych, wszystkim pracownikom szkół i Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych, a także rodzicom i całej społeczności szkolnej – powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.