Konieczna deklaracja

Baza źródeł ciepła w budynkach

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi ją złożyć każdy właściciel lub zarządca nieruchomości.

 

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca nieruchomości.
Właściciele budynków istniejących mają na to 12 miesięcy, a właściciele budynków nowopowstałych oraz zmieniających system grzewczy tylko 14 dni.
Deklarację najprościej i najwygodniej złożyć w formie elektronicznej przez stronę: https://zone.gunb.gov.pl za pomocą Profilu zaufanego bankowości elektronicznej.
W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, będzie można złożyć deklaracje w formie papierowej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.