Gmina inwestuje

Rozległa, malowniczo położona w pradolinie Łeby i Redy, dobrze skomunikowana, atrakcyjna dla inwestorów i dla turystów – tak można w skrócie określić gospodarza tegorocznych powiatowych dożynek – Gminę Łęczyce. Na jej terenie prowadzonych jest wiele inwestycji, służących zarówno mieszkańcom, jak i gościom, przybywającym do gminy Łęczyce.

Urządzenie boisk sportowych przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie to element budowy trasy rekreacyjnej „Szlakiem pstrąga tęczowego”.
Urządzenie boisk sportowych przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie to element budowy trasy rekreacyjnej „Szlakiem pstrąga tęczowego”.

Gmina Łęczyce zajmuje obszar 233 km i pod względem powierzchni jest największą gminą w powiecie wejherowskim. Usytuowana w pradolinie rzek Łeby i Redy, których wody płyną w przeciwnych kierunkach przez tereny leśne i rolnicze, geograficznie obejmuje obszary przynależne zarówno do Pobrzeża Kaszubskiego, jak i Pojezierza Kaszubskiego. Część południowa gminy leży na Wysoczyźnie Kaszubskiej z piękną Doliną Paraszyńską, która jest obszarem chronionego krajobrazu. W tym rejonie znajduje się najładniejszy odcinek rzeki Łeby o górskim charakterze – prawdziwy raj dla wędkarzy, kajakarzy, ale także dla miłośników wędrówek pieszych i rowerowych. W części północnej śródleśne akweny tworzą ciąg jezior salińskich.
Gmina Łęczyce leży w pobliżu Aglomeracji Trójmiejskiej i jest z nią bardzo dobrze powiązana komunikacyjnie. Linia kolejowa Gdańsk – Szczecin oraz droga krajowa nr 6 (obie o znaczeniu międzynarodowym) łączą gminę Łęczyce nie tylko z Trójmiastem, ale także z Wejherowem oraz Lęborkiem.
Gmina Łęczyce jest atrakcyjna dla turystów z daleka i bliska, m.in. dla mieszkańców Pomorza. Ciekawymi obiektami są m.in. zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe w Godętowie i w Bożympolu Wielkim, kościoły w Rozłazinie, Dzięcielcu a także wpisane do rejestru zabytków kościoły w Brzeźnie Lęborskim i Świetlinie. Warto zobaczyć „kościół-pomnik” w Nawczu, zbudowany na fundamentach jednego z byłych baraków obozu ewakuacyjnego Stutthof, a także ponadstuletni wiadukt kolejowy w Karczemkach, na nieczynnej linii kolejowej Lębork – Kartuzy.
Dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców, władze gminy starają się uczynić ją atrakcyjną do prowadzenia działalności gospodarczej i turystycznej.
– Od kilku lat w gminie prowadzonych jest szereg inwestycji infrastrukturalnych, oświatowych i sportowych – informuje Piotr Krupiński, kierownik referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy Łęczyce. – Trwa rozbudowa obiektu Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu, wykonano przebudowę systemu grzewczego, zastępując wyeksploatowany kocioł węglowy i demontując komin grożący zawaleniem na nowoczesny i ekologiczny system grzewczy.
Dobiegają końca inwestycje, ujęte w programie pn. „Szlakiem pstrąga tęczowego”, obejmujące przebudowę boisk sportowych przy ZKiW w Strzebielinie, zagospodarowanie poszkolnego budynku w Rozłazinie oraz budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych w Bożympolu Wielkim, Strzebielinie i Nawczu. Projekt obejmuje również budowę kilkunastu przystanków na trasie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej w taki sposób, aby jak najbardziej przybliżyć najpiękniejsze zakątki naszej gminy. Łącznie ścieżka rowerowa będzie liczyła około trzydziestu kilometrów.
Trwa realizacja programu  pn. „Rewitalizacja wsi Łęczyce”, mająca na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej, w tym estetyzację ulicy Długiej, rozbiórkę – straszącej przez lata – sali przy remizie OSP, wygrodzenie wzdłuż ulicy Topolowej, zwiększającej bezpieczeństwo najmłodszych, uczęszczających do pobliskiej szkoły.
Najmłodsi od kilku lat mogą także czuć się bezpieczniej podczas zabaw. W porozumieniu z mieszkańcami w ramach tzw. funduszu sołeckiego, wykonano rozproszone na terenie całej gminy, bezpieczne, ogrodzone place zabaw.
W życie wszedł wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan pozwoli uporządkować zamierzenia gminy w zakresie uzbrajania terenów, z których będa mogli kozrystać w przyszłości m.in. inwestorzy.

W obszarze gminy funkcjonuje około 800 podmiotów gospodarczych. Przeważa działalność usługowo-handlowa i drobna produkcja. na terenie gminy Łęczyce działają m.in. firmy: EKO-LASER, Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Rewers s.c., Prefabet, Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego POLTAREX, LEWROL. W Strzebielinie Osiedle swoją siedzibę ma znaczące przedsiębiorstwo zagraniczne „Eurocast”, jednostka włoskiej firmy Neograf.
Gmina dysponuje terenami pod budownictwo i inwestycje produkcyjno-usługowe. Zachętą dla przedsiębiorców jest spora grupa mieszkańców legitymujących się wysokimi kwalifikacjami, zdolnych podjąć pracę.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.