Powstaną boiska…

2 lipca br. Gmina Łęczyce podpisała umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadań pn. „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową elementów małej architektury w miejscowości Rozłazino” oraz  „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową elementów małej architektury – ul. Sportowa w Łęczycach”.
W ramach udzielonego wsparcia oraz własnych środków finansowych ulegnie zdecydowanej poprawie stan infrastruktury sportowej w Rozłazinie i Łęczycach.
Realizacja inwestycji w Rozłazinie będzie polegała na: wykonaniu nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej, wykonaniu podjazdu o nawierzchni z tłucznia, montażu elementów małej architektury (m.in. wiat sędziowskich, zestawów do piłki nożnej, ławek), wykonaniu nowego ogrodzenia, furtek oraz bramy wjazdowej.
Wartość całkowita inwestycji to 307 770,92 zł, natomiast dofinansowanie z UEj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wynosi 200 400 zł.
Prace na boisku przy ul. Sportowej w Łęczycach będą polegały na: wykonaniu nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z drenażem oraz rozsączeniem, likwidacji małego boiska trawiastego, wykonaniu utwardzonego placu z wiatami drewnianymi oraz grillami murowanymi oraz dojść o nawierzchni z kostki betonowej oraz podjazdu o nawierzchni z tłucznia, wykonaniu placu zabaw, montażu urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury, wykonaniu nowego ogrodzenia, furtek oraz bramy wjazdowej.
Wartość całkowita inwestycji to 486 313,98 zł, natomiast uzyskana dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 to kwota 210 343 zł. Zakończenie obu zadań zaplanowano w grudniu 2014 roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.