Ośrodek dla Niesłyszących ma 100 lat!

Jubileuszowa Gala w Filharmonii Kaszubskiej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie świętuje w tym roku 100-lecie działalności. Z tej okazji w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczystość z udziałem nauczycieli, wychowawców i innych pracowników placówki, uczniów oraz wielu gości.

 

W jubileuszowej Gali uczestniczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk (ośrodek jest jednostką Samorząd Województwa Pomorskiego), doradca Prezydenta RP – Piotr Karczewski, który odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy, poseł Kazimierz Plocke, a także prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Nie zabrakło przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Gdańsku oraz Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ZP w Wejherowie, ponieważ szkoła zawodowa funkcjonująca w ramach Ośrodka ściśle współpracuje z zakładami rzemieślniczymi, wspomagającymi kształcenie uczniów.
O wsparciu ze strony instytucji samorządowych oraz innych mówiła dyrektor OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących Ewelina Lulińska, dziękując za różnego rodzaju pomoc.
– Mamy szczęście do ludzi, bo za każdą instytucją stoi człowiek – powiedziała dr Ewelina Lulińska. Słowa uznania przekazała też dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom placówki, dzięki którym szkoły OSW nr 2 w Wejherowie słyną z wysokiego poziomu nauczania i cieszą znakomitą opinią. – Wytrwałość i pracowitość naszych dzieci zawsze inspirowała nauczycieli do podnoszenia poprzeczki.
Dyrektor Lulińska przypomniała, że w Wejherowie powstało przed laty pierwsze w Polsce przedszkole dla dzieci z wadą słuchu oraz pierwsza szkoła średnia dla niesłyszącej młodzieży.
– Możemy być z tej placówki dumni! – stwierdził marszałek Mieczysław Struk podkreślając, że wejherowski Ośrodek jest wyjątkową placówką, niezwykle cenioną w całej Polsce.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt dziękował nauczycielom i uczniom za ich pracę i jej znakomite efekty. Odniósł się też do bogatej historii placówki, mówiąc: – Z największą dumą mogę powiedzieć, że historia Wejherowa została wzbogacona o historię tego Ośrodka.
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz z zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem z okazji Jubileuszu szkoły przekazali na ręce dyrektor Eweliny Lulińskiej Medal Miasta Wejherowa. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przekazał na rzecz Ośrodka dotację w wysokości 100 tys. zł oraz kluczyki do busa marki Mercedes, który ustawiono przed wejściem do Filharmonii Kaszubskiej. Życzenia i gratulacje przekazywali również inni goście.
Setne urodziny placówki nie mogły się obyć bez wyróżnień. Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymali: dr Ewelina Lulińska, Anna Twardowska-Gac, Marzenna Garbacz, Maciej Zagórowicz, Katarzyna Malinowska-Rezk i Anna Świetlik-Ciba.
Podczas Gali zaprezentowano Hymn Ośrodka pt. „Język Życia” ze słowami Tomasza Fopke i muzyką Weroniki Korthals-Tartas, która zaśpiewała utwór z towarzyszeniem grupy taneczno-wokalnej uczniów. Wykonawcy i autorzy hymnu zebrali gorące brawa.
Uczestnicy wydarzenia w Filharmonii obejrzeli scenkę teatralną oraz film nakręcony przez uczniów, opowiadający o działalności Ośrodka. Pomysłowe i sprawne połączenie obrazu na ekranie z prezentacjami na scenie, dowcipne dialogi i ciekawe zdjęcia sprawiły, że jubileuszowa Gala wypadła znakomicie.
Warto dodać, że przed rozpoczęciem Gali w wejherowskiej Kolegiacie ks. prałat Tadeusz Reszka odprawił uroczystą mszę św. z okazji jubileuszu. Uczestniczyła w niej społeczność szkoły, liczne poczty sztandarowe innych szkół i instytucji, w tym poczet sztandarowy jednostki Marynarki Wojennej RP oraz orkiestra dęta w strojach kaszubskich.

 

Jak powstał Ośrodek dla Niesłyszących

1 września 1921 roku decyzją Starostwa Krajowego w Toruniu utworzono Pomorski Krajowy Zakład dla Głuchoniemych w Wejherowie. Zakład powstał w budynkach, które w latach 1883-1920 zajmował szpital psychiatryczny. Pierwszym dyrektorem został Leonard Retzlaff.
Już w pierwszym roku edukacją objęto 100 uczniów (60 chłopców i 40 dziewcząt). Wychowankowie przebywali w internacie. Rozwój placówki był przedmiotem troski władz państwowych i kościelnych. W 1924 roku szkołę odwiedził prezydent Stanisław Wojciechowski.

 

W Ośrodku funkcjonuje kilka placówek: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe (branżowe, technikum, liceum i szkoła policealna) oraz internaty.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.