Przemysław Kiedrowski nowym wójtem

Po wyborach w gminie Wejherowo

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 21 czerwca Przemysław Kierdowski złożył uroczyste ślubowanie. Nowy wójt przyjął gratulacje od radnych, dyrektorów gminnych szkół podstawowych oraz kierowników Urzędu Gminy Wejherowo. Swoje obowiązki oficjalnie zakończył Mikołaj Ochman, który tymczasowo funkcję tę pełnił przez ostatnie pół roku.

 

Nowy wójt zaprosił do wspólnego zdjęcia i współpracy wszystkich radnych, również z ugrupowań swoich niedawnych kontrkandydatów w wyborach. - Chciałbym, abyśmy przez najbliższe dwa lata wspólnie i zgodnie działali na rzecz naszej gminy, dlatego liczę na dobrą współpracę bez względu na dotychczasowe podziały. Jestem otwarty na tę współpracę i mam nadzieję, że teraz będziemy wszyscy razem pracować dla dobra gminy - podkreśla wójt Przemysław Kiedrowski.
Nowy wójt zaprosił do wspólnego zdjęcia i współpracy wszystkich radnych, również z ugrupowań swoich niedawnych kontrkandydatów w wyborach. – Chciałbym, abyśmy przez najbliższe dwa lata wspólnie i zgodnie działali na rzecz naszej gminy, dlatego liczę na dobrą współpracę bez względu na dotychczasowe podziały. Jestem otwarty na tę współpracę i mam nadzieję, że teraz będziemy wszyscy razem pracować dla dobra gminy – podkreśla wójt Przemysław Kiedrowski.

– Bardzo chciałbym podziękować mieszkańcom i całej gminie za dobrą współpracę i serdeczne przyjęcie. Nowemu wójtowi życzę wytrwałej pracy dla mieszkańców, a mieszkańców chciałbym prosić o mandat zaufania, i żeby traktowali Pana Kiedrowskiego jako partnera do wspólnej pracy na rzecz naszej malej ojczyzny – powiedział podczas sesji Mikołaj Ochman.
Nowy Wójt Gminy Wejherowo wybrany został w przedterminowych wyborach, które były konieczne po stracie stanowiska wójta przez byłego Henryka Skwarło w wyniku prawomocnego wyroku sądowego skazującego go za tzw. ustawienie przetargu.
Przemysław Kiedrowski w jednoznaczny i zdecydowany sposób wygrał wybory już w I turze, uzyskując prawie 62% poparcia mieszkańców.
Do końca obecnej kadencji pozostały ponad dwa lata. Kolejne wybory samorządowe powinny odbyć się w całym kraju jesienią 2023 roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.