Uchwalono Kartę Mieszkańca

Sesja Rady Miasta

Podczas sesji 15 czerwca, oprócz absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, Rada Miasta Wejherowa podjęła też wiele innych uchwał.

 

Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie wprowadzenia i realizacji programu „Wejherowska Karta Mieszkańca”. Karta upoważniać będzie posiadacza do korzystania ze zniżek, rabatów, ulg i przywilejów, realizowanych zarówno przez instytucje miejskie, jak i przez partnerów biznesowych, którzy funkcję biletu elektronicznego na komunikację miejską. Prace nad Wejherowską Kartą Mieszkańca są zaawansowane, a uruchomienie programu planowane jest jesienią tego roku.
– Każdy mieszkaniec miasta Wejherowa w ramach pakietu mieszkańca otrzyma preferencyjne ceny na usługi miejskie m.in. do Filharmonii Kaszubskiej, na basen czy lodowisko – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, na wniosek którego wprowadzona zostanie Wejherowska Karta Mieszkańca – Karta będzie także oferowała dodatkowe pakiety dla zainteresowanych lub spełniających odpowiednie kryteria osób, np. pakiet dla seniorów czy dla korzystających z komunikacji miejskiej. Szanse, jakie daje karta mieszkańca w nowym kanale komunikacji mieszkańca z urzędem oraz jego jednostkami są ogromne. Poza tym również prywatne podmioty będą mogły dobrowolnie przyłączyć się do programu jako partnerzy, oferując zniżki czy promocje na swoje usługi i produkty.
Posiadanie Karty Mieszkańca wpłynie na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji czy promocję miasta jako miejsca atrakcyjnego do mieszkania i spędzania tu wolnego czasu. Będzie to także promocja usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców, którzy będą mogli dołączyć do programu jako partnerzy, oferujący zniżki i promocje.
Podczas sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała stanowi element realizacji przyjętej w grudniu 2020 r. uchwały budżetowej na 2021 rok oraz podstawę prawną procedury emisji obligacji i jest niezbędna do jej uruchomienia. Uzyskane z obligacji środki w kwocie 4 mln zł będą stanowiły uzupełnienie w finansowaniu tegorocznych inwestycji. Przypomnijmy, że w tym roku miasto zaplanowało na inwestycje kwotę 48,1 mln zł. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały na ten rok dotacje zewnętrzne (unijne, krajowe) w kwocie 13,7 mln zł.

 

Zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie i nie należy do wysokiego. Wskaźnik zadłużenia w 2021 roku wyniesie ok. 30 % Wskaźnik zadłużenia to wielkość całego zadłużenia odniesiona do dochodów, co pokazuje zdolność miasta do spłaty kredytów i pożyczek. Za maksymalny wskaźnik przyjmuje się 60%. Co ciekawe, podobny do obecnego wskaźnik zadłużenia – ok. 29 % miasto miało w 2012 roku, kiedy był budowany nowy WCK Filharmonia Kaszubska. Potem ten wskaźnik spadł, a obecnie znów wzrósł. Jest to normalne zjawisko, gdyż zadłużenie miasta jest uzależnione m.in. od poziomu inwestycji.
Dodatkowe środki z kredytów stanowią również wkład własny (bez zabierania środków z innych zadań) w projekty, na które miasto pozyskało dotacje zewnętrze.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.