Będą zniżki dla wejherowian

Powstaje Karta Mieszkańca

W Wejherowie, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, powstaje Karta Mieszkańca. Wejherowska Karta Mieszkańca upoważniać będzie posiadacza do korzystania ze zniżek, rabatów, ulg i przywilejów, realizowanych zarówno przez instytucje miejskie, jak i przez partnerów biznesowych, którzy przystąpią do programu. Karta będzie mogła pełnić też inną funkcję, jak np. biletu elektronicznego na komunikację miejską. Uruchomienie programu planowane jest jesienią tego roku.

 

Prace nad Wejherowską Kartą Mieszkańca są zaawansowane, a na najbliższą sesję Rady Miasta zwołaną na 15 czerwca br., prezydent skierował pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia i realizacji programu „Wejherowska Karta Mieszkańca”.
– Każdy mieszkaniec miasta Wejherowa w ramach pakietu mieszkańca otrzyma preferencyjne ceny na usługi miejskie m.in. do Filharmonii Kaszubskiej, na basen czy lodowisko – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, na wniosek którego wprowadzona zostanie Wejherowska Karta Mieszkańca. -Karta będzie także oferowała dodatkowe pakiety dla zainteresowanych lub spełniających odpowiednie kryteria osób, np. pakiet dla seniorów czy dla korzystających z komunikacji miejskiej. Szanse, jakie daje karta mieszkańca w nowym kanale komunikacji mieszkańca z urzędem oraz jego jednostkami są ogromne. Poza tym również prywatne podmioty będą mogły dobrowolnie przyłączyć się do programu jako partnerzy, oferując zniżki czy promocje na swoje usługi i produkty. Dlatego, na najbliższej sesji, znajdzie się uchwała w sprawie wprowadzenia i realizacji programu „Wejherowska Karta Mieszkańca”. Wierzę, że wejherowscy radni przychylą się do tego pomysłu, który jest korzystny dla wejherowian.
Posiadanie Karty Mieszkańca wpłynąć ma na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji czy promocję miasta jako miejsca atrakcyjnego do mieszkania i spędzania tu wolnego czasu. Będzie to także promocja usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców, którzy będą mogli dołączyć do programu jako partnerzy, oferujący zniżki i promocje.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.