EkoFabryka w budowie, podziemne pojemniki gotowe

Ekologia, nowoczesność, selektywna zbiórka odpadów

Nowoczesna EkoFabryka powstanie na terenie dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie, w rejonie ulic Tartacznej i Budowlanych. Na powierzchni 2 hektarów wybudowane zostaną: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), myjnia do pojemników i pojazdów, Centrum Edukacyjne oraz Biuro Obsługi Klienta. W ramach tego projektu w śródmieściu miasta powstały podziemne pojemniki na odpady. Pilotażowy program segregacji odpadów w tzw. gniazdach ruszy 10 maja.

 

Koszt inwestycji wynosi ok. 26,5 mln zł, z czego ponad 13,4 mln zł wejherowski ZUK uzyskał jako dofinansowanie unijne na realizację inwestycji.

Warsztaty i szkolenia
W EkoFabryce uruchomiony będzie również nowoczesny system gospodarki odpadami oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Powstaną tam warsztaty do naprawy przedmiotów i sprzętów, biblioteka z odzysku, ścieżka edukacyjna dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty „Zrób to sam”. Organizowane będą konferencje i szkolenia oraz spotkania o tematyce ekologicznej.
Centrum otwarte będzie dla każdego, kto interesuje się ekologią, recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, naprawą sprzętów i stylem życia zero waste, czyli zero marnowania.

Przywracanie do użytkowania
– To budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami dla Wejherowa, która polega na modernizacji i odzyskaniu wartości użytkowej dawnej fabryki drzewnej. Budynek będzie przygotowany do edukacji – upcyklingu, recyklingu i przede wszystkim działań towarzyszących – wyjaśnia Roman Czerwiński, prezes zarządu ZUK w Wejherowie. – Będzie tu składownia dla rzeczy, których ludzie już nie potrzebują, a nie chcą ich wyrzucić. Nie wszystko jest odpadem. My to naprawimy lub przerobimy. Będziemy przewracać niepotrzebne rzeczy do użytkowania. Mieszkańcy już teraz dostarczają nam książki czy instrumenty.
– Projekt ma usprawnić selektywną zbiórkę odpadów, zachęcić mieszkańców do powtórnego wykorzystywania przedmiotów, a przede wszystkim zwiększyć wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami oraz rozwijać postawy proekologiczne – dodaje Jak dodaje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.

Oszczędność miejsca
W ramach projektu EkoFabryki i pilotażowego programu segregacji odpadów, w ośmiu lokalizacjach w śródmieściu Wejherowa powstały podziemne pojemniki tzw. gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.
Będzie można z nich korzystać od 10 maja br.. Najważniejszym celem programu jest prawidłowa zbiórka i segregacja odpadów. Zaletą jest także oszczędność powierzchni w zabytkowym centrum miasta, która może zostać wykorzystana przez mieszkańców np. na zieleń czy miejsca parkingowe, zamiast na kontenery na opady.

Estetycznie i wygodnie
Jak mówi prezes ZUK Roman Czerwiński, podziemne śmietniki poprawią estetykę przestrzeni publicznej, ponieważ nie będzie już konieczne eksponowanie dużych kontenerów na podwórkach.
– Z pilotażowego programu skorzystają mieszkańcy 29 budynków. W konsultacjach z zarządcami wybraliśmy te wspólnoty, które mają najwięcej problemów z lokalizacją swoich śmietników na posesjach. Będziemy ten system obserwować i może w przyszłości zostaną do podziemnych zbiorników dołączone kolejne wspólnoty – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.

W 8 lokalizacjach, dla 29 budynków

W śródmieściu Wejherowa powstało osiem podziemnych gniazd na odpady. Cztery zlokalizowane zostały wzdłuż ul. Wałowej, dwa przy ul. Północnej oraz po jednym – przy parkingu przy ul. Reformatów i przy ul. Sportowej. Przy każdym gnieździe zamieszczono tablicę z zasadami segregacji odpadów. Prowadzona będzie zbiórka pięciu frakcji odpadów: makulatura, szkło, plastik, bio i odpady zmieszane.
Z pojemników, otwieranych przy pomocy kart, przypisanych do konkretnego lokalu mieszkalnego, będą korzystać mieszkańcy 29 budynków w śródmieściu.
Karty będą rejestrowane, a każdy użytkownik będzie identyfikowany po numerze karty. Dystrybucją kart zajmą się zarządcy nieruchomości.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.