Wystartowały matury

Egzamin dojrzałości 2021

Matury 2021 roku rozpoczęły się 4 maja i potrwają do 21 maja. Przystąpiło do nich 1236 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu wejherowskiego. Życzymy maturzystom bardzo dobrych wyników egzaminów!

 

W tym roku maturzyści muszą zdawać 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych, ale zdawać je będą maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na zagraniczne uczelnie. Maturzyści nie muszą obowiązkowo przystępować do matury z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.
Egzaminy maturalne, w związku z epidemią koronawirusa, przeprowadzane są z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów zewnętrznych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.